10623322_652984521477264_7307307237684686274_o

Inventory Turnover และ Inventory Days

เฮียทวี : คราวที่แล้วเราคำนวณ Current Ratio และ Quick Ratio ของบริษัท ASIAN ไปแล้ว พงศกรยังจำตัวเลขได้ไหมครับ

พงศกร : จำได้ครับเฮีย Current Ratio อยู่ที่ 1:1 ถือว่าสภาพคล่องของบริษัทตึงๆ ส่วน Quick Ratio อยู่ที่ 0.33:1 ถือว่าสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ASIAN อยู่ในขั้นวิกฤตทีเดียว

เฮียทวี : ใช่แล้วครับ Quick Ratio อยู่ที่ 0.33:1 ถือว่าน่าเป็นห่วงมาก เมื่อ Current Ratio และ Quick Ratio แตกต่างกันมาก แสดงว่า ณ ช่วงเวลานั้น บริษัทมีสินค้าคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ถ้าเราต้องการดูว่าสินค้าคงเหลือนั้นสามารถขายออกไปได้เร็วหรือไม่ พงศกรสามารถดูได้จากอัตราส่วนอะไรครับ

พงศกร : Inventory Turnover หรืออัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ

เฮียทวี : ถูกต้องครับ สมการของอัตราส่วนนี้คืออะไร

พงศกร : อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนสินค้าขายหารด้วยสินค้าคงเหลือ

เฮียทวี : ต้นทุนสินค้าขายของบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู๊ด ณ 30/9/57 อยู่ที่ 5,373 ล้านบาท ขณะที่สินค้าคงเหลืออยู่ที่ 2,274 ล้านบาท พอๆ กับปีที่แล้ว

พงศกร : 5,373 หาร 2,274 =2.36 รอบ หรือ 1 ปีมีการหมุนของสินค้าคงเหลือ 2.36 รอบ

เฮียทวี : ลองเอาไปคิด Inventory days ซิ จะได้เห็นภาพง่ายขึ้น

พงศกร : 365 วัน หาร 2.36 รอบ = 114.4 วัน โอ้ บริษัท ASIAN ใช้เวลา 114.4 วันในการขายสินค้า

เฮียทวี : พงศกรว่านานไหมหละ

พงศกร : นานมากครับเฮีย

เฮียทวี : จริงๆ จะนานหรือไม่นานเราต้องกลับไปดูอดีต 3 ปี 5 ปี ว่าเข้ามีอัตราหมุนสินค้าคงเหลือเป็นอย่างไร บางธุรกิจมันอาจจะนานแบบนี้เป็นปกติก็ได้

พงศกร : อ๋อครับ

เฮียทวี : แต่สำหรับธุรกิจนี้เฮียดูคร่าวๆว่ามันค่อนข้างเหนื่อย เพราะสภาพคล่องก็ไม่ดี การหมุนของสินค้าคงเหลือก็ช้า บริษัทต้องใช้เวลาถึง 5 เดือนกว่าจะขายสินค้าได้ ซึ่งระหว่างรอขาย ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแช่แข็งอาหารทะเลพวกนี้ไม่ให้เสีย

พงศกร : มีความเป็นไปได้ไหมครับเฮียว่า บริษัทจำหน่ายทะเลแช่แข็ง เนื่องจากการจับสัตว์น้ำสามารถทำได้เป็นฤดู เพราะฉะนั้นบริษัทเลยต้องรับซื้อวัตถุดิบในช่วงฤดูจับสัตว์น้ำเพื่อนำมาเก็บไว้ก่อน

เฮียทวี : เป็นไปได้ครับ ด้วยสาเหตุนี้เฮียถึงบอกว่าต้องกลับไปดูอัตรา Inventory Turnover ย้อนหลัง เพราะมันอาจจะเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี้ก็ได้ หรือถ้าพอมีเวลาลองอ่านรายงานประจำปีดูก็ได้ น่าจะมีข้อมูลพวกนี้อยู่บ้าง

พงศกร : อ๋อ ok ครับ ขอบคุณมากครับเฮีย สำหรับวันนี้