10623322_652984521477264_7307307237684686274_o

งบกระแสเงินสด (3)

พงศกร : สวัสดีครับเฮีย วันก่อนผมกลับไปบ้านอ่านงบกระแสเงินสดยันเช้าเลยครับเฮีย ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่า เดี๋ยวลองอธิบายให้เฮียฟังได้ไหมครับ

เฮียทวี : ได้สิ ไหนลองอธิบายมา

พงศกร : ในส่วนที่สองของงบกระแสเงินสด จะเป็นหัวข้อสินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง

รายการใต้หัวข้อนี้จะแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ถูกไหมครับเฮีย

เฮียทวี : ถูกต้องครับ

พงศกร : รายการแรกใต้หัวข้อนี้คือรายการลูกหนี้การค้า ซึ่งในงบ ASIAN รายการลูกหนี้การค้าลดลงจากปีก่อน 207.77 ล้านบาท หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราเก็บเงินลูกหนี้ได้มากขึ้นทำให้ยอดลูกหนี้เหลือน้อยกว่าปีก่อน 207.77 ล้านบาท ทำให้เรามีเงินสดเข้ามามากขึ้นจากรายการนี้ ถูกไหมครับเฮีย

เฮียทวี : ถูกต้องครับ สมมติสิ้นปี 56 เรามีลูกหนี้ที่ค้างหนี้เราอยู่เต็มเลย พอปี 57 ลูกหนี้ลดลง อย่างนี้แปลว่าเราเก็บหนี้จากลูกหนี้พวกนี้ได้มากขึ้นถูกไหมครับ เมื่อเก็บหนี้ได้มากขึ้นเงินสดรับก็มากขึ้นในงบกระแสเงินสด เราจึงต้องบวกส่วนลูกหนี้ที่น้อยลงนี้กลับเข้าไปในตัวกำไรสุทธิ เพื่อที่จะหาตัวเลขเงินสดปลายงวดของบริษัทครับ

พงศกร : ครับผม อย่างนี้รายการต่อไปคือรายการลูกหนี้อื่น ซึ่งอย่าง ASIAN มีลูกหนี้อื่นๆ ลดลง 17.212 ล้านบาท ก็เท่ากับว่าเราได้รับเงินสดเพิ่มขึ้นจากรายการนี้เช่นกันถูกไหมครับเฮีย

เฮียทวี : ถูกต้องแล้วครับ

พงศกร : อย่างรายการต่อไปคือรายการสินค้าลงเหลือ ซึ่งตัวเลขในรายการนี้ของบริษัท ASIAN อยู่ในวงเล็บ ซึ่งก็หมายความว่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นนั่นเอง เมื่อสินค้าเพิ่มขึ้น เงินสดของบริษัทก็ไปจมอยู่ในสินค้าคงเหลือมากขึ้นทำให้เงินสดน้อยลง

เฮียทวี : ถูกต้องครับ จริงๆ บัญชีก็ไม่มีอะไร ทุกๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล ลองคิดถึงรายการเหล่านี้ดูดีๆ ว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อเงินสดอย่างไร ถ้าจับจุดได้จะไม่ต้องท่องสูตร แต่จะเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้หลายสถานการณ์

พงศกร : อย่างรายการลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านี้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.895 ล้านบาท ก็แปลว่าเรายังไม่ได้รับเงินจากลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 17.895 ล้านบาท

ส่วนรายการสุดท้ายใต้หัวข้อนี้คือรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ซึ่งในงบของบริษัท ASIAN เพิ่มขึ้น 8.335 ล้านบาท ในที่นี้หมายถึงเรามีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 8.335 ล้านบาทระหว่างปี กระแสเงินสดในรายการนี้จะเป็นลบถูกไหมครับ เพราะระหว่างปีมีการนำเงินสดไปแลกเปลี่ยนมาเป็นสินทรัพย์

เฮียทวี : ถูกต้องครับ เห็นไหมงบกระแสเงินสดไม่มีอะไรยากเลย ทีนี้ค่อยๆดูหัวข้อหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) ดูนะ เดี๋ยวเฮียมาคุยด้วยอีกทีวันพฤหัสบดี

พงศกร : โอเคครับเฮีย