10623322_652984521477264_7307307237684686274_o

กำไรต่อหุ้น

พงศกร : เฮียครับ เฮียสอนผมว่ากำไรต่อหุ้นปกติแล้วคำนวณจากกำไรสุทธิ ผมไปไล่ดูงบการเงินบริษัท SPCG ปรากฏว่า กำไรสุทธิสำหรับงวดมีการแบ่งเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ กับส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมด้วยครับ ทำไมบริษัท ASIAN ไม่มีการแยกส่วนนี้ให้ผมดูหละครับ

เฮียทวี : พงศกรจำที่เฮียสอนเรื่องบริษัทย่อยกับงบรวมได้ไหม

พงศกร : จำได้ครับเฮีย

เฮียทวี : ถ้าจำได้ไหนลองทบทวนให้เฮียฟังหน่อยซิ

พงศกร : บริษัทย่อยคือบริษัทที่บริษัทแม่ถือหุ้นเกิน 50% หรือมีอำนาจในการควบคุมเบ็ดเสร็จ

เนื่องจากบริษัทแม่มีอำนาจในการควบคุม ทรัพย์สิน หนี้สิน ของบริษัทย่อยอย่างเบ็ดเสร็จ นักบัญชีจึงอนุญาตให้รวมทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทย่อยทั้งหมด เข้ามาไว้ในงบการเงินรวมของบริษัทแม่ แล้วในส่วนทุนค่อยมาตัดส่วนที่บริษัทไม่ได้ถือหุ้นออกไปเป็นรายการส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

เฮียทวี : ดูอย่าง หมายเหตุการณ์เงินบริษัท ASIAN  (ภาพที่ 1) จะเห็นได้ว่า ASIAN ถือบริษัทย่อย 100% หมดทุกบริษัท ด้วยเหตุนี้ในงบ ASIAN จึงไม่มีการการแยกส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

พงศกร : เดี๋ยวก่อนนะครับเฮีย ASIAN ถือหุ้น 100% แล้วทำไมยังมีบริษัทย่อยอีกหละครับ ทำไมไม่รวมบริษัทย่อยพวกนี้ให้เป็นบริษัทแม่ไปเลย

เฮียทวี : เราจะทำอย่างนั้นไม่ได้ บริษัทแม่ก็คือบริษัทที่เป็นแกนหลักของบริษัท ส่วนบริษัทแม่จะเปิดบริษัทใหม่เพื่อขยายกิจการ หรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าไม่ได้ทำในนามบริษัทแม่โดยตรง แต่ไปถือหุ้นบริษัทอื่นหรือตั้งบริษัทใหม่ ถึงแม้ว่าบริษัทแม่จะถือหุ้น 100% ก็ถือว่าเป็นบริษัทย่อย

พงศกร : อ๋อ เข้าใจแล้วครับเฮีย

เฮียทวี : ทีนี้เราลองไปดูงบการเงิน SPCG ที่พงศกรบอกว่ามีรายการที่ไม่เหมือนงบบริษัท ASIAN กัน

ก่อนอื่นเลยเราต้องไปดูที่งบอะไรครับ เพื่อหาหมายเหตุเรื่องบริษัทย่อยของ SPCG

พงศกร : เราต้องไปดูงบแสดงฐานะทางการเงิน รายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะอยู่ใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เฮียทวี : ถูกต้องครับ รายการเงินลงทุนในบริษัทย่อย จะอยู่ใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพราะเป็นการลงทุนระยะยาวมากกว่า 1 ปี และบริษัทยังไม่มีโครงการที่จะขายบริษัทนี้ภายใน 1 ปี ครับ

ทีนี้พงศกรลองดูตรงท้ายรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อย พงศกรเห็นตัวเลขหมายเหตุงบการเงินไหม (ภาพ 2)

พงศกร : เห็นครับ เงินลงทุนในบริษัทย่อย มีหมายเหตุงบการเงินที่อยู่ที่ 8

เฮียทวี : ทีนี้เราก็ไปโหลดไฟล์หมายเหตุงบการเงินจาก www.set.or.th มาดู

พงศกร : โอ้โห อาจารย์ครับเปิดมาดูหมายเหตุงบการเงินที่ 8 มีรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยยาวเป็นหางว่าวเลยครับ ผมตัดเฉพาะส่วนแรกมาให้เฮียดู (ภาพที่ 3)

เฮียทวี : พงศกรเห็นบริษัทที่ให้ทำกรอบสี่เหลี่ยมไว้ไหม

พงศกร : เห็นครับเฮีย SPCG ถือหุ้นบริษัทโซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด จำนวน 76%

เฮียทวี : แบบนี้แหละที่ทำเกิดส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

พงศกร : ยังไงครับเฮีย

เฮียทวี : ก็งบรวมบริษัทแม่ เอาทรัพย์สินกับหนี้สินเข้าไปรวม 100% ถูกไหมครับ

แต่ในส่วนทุน SPCG ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินพวกนี้ 100% ในส่วนทุน SPCG จึงต้องมีรายการแยกส่วนได้เสียที่ บริษัท SPCG ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่มีอำนาจควบคุมนั่นเอง

พงศกร : พอเข้าใจแล้วครับเฮีย

พอมาดูในงบกำไรขาดทุน SPCG สมมติได้กำไรมา 10 ล้าน แต่ 10 ล้านนี้มีส่วนของกำไรที่เป็นของนักลงทุนที่มาร่วมลงขันกับเราด้วยถูกไหมครับ

เฮียทวี : ถูกต้องครับ เวลาคำนวณกำไรต่อหุ้นเขาถึงใช้ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่กันครับ (ภาพที่ 4)

พงศกร : อย่างกำไรต่อหุ้นไตรมาส 3 ของ SPCG ก็คือ กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 1,051,487 หารด้วยหุ้นสามัญ 862,145 แบบนี้ถูกไหมครับ

เฮียทวี : 1,051,487/862,145 ได้กำไรต่อหุ้นที่ 1.22 บาทต่อหุ้น เห็นที่นักบัญชีเขาคำนวณมาให้เปะเลยเห็นไหม (ภาพที่ 4)

พงศกร : ขอบคุณครับ

1 2 3 4