Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

กำไรขั้นต้น

พงศกร : เสี่ยครับผมพร้อมเรียนงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้วครับ (รูปแนบข้างล่าง)

เฮียทวี : ได้ๆ เริ่มจากรายการแรกซึ่งอยู่บนสุดก่อนเลย   รายได้จากการขายและบริการ สำหรับรายการนี้จะเป็นรายได้หลักของบริษัท อย่างเช่นบริษัทที่ขายรถ หรืออะไหล่รถยนต์ รายการนี้จริงๆ ก็หมายถึงรายได้จากการขาย แต่ถ้าเป็นบริษัทพวกให้บริการ อาทิเช่นบริษัทที่ปรึกษา รายได้หลักจากรายการนี้ก็จะมาจากการให้บริการ

พงศกร : อ๋อ ครับเฮีย อย่างบริษัทห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ดซึ่งเป็นงบการเงินที่เราเอามาเป็นแม่แบบในการเรียนการสอนนี้ เขาทำการส่งออกอาหารซีฟู้ดแช่แข็งเป็นหลัก รายได้ส่วนมากก็จะมาจากการขายมากกว่าการให้บริการถูกไหมครับเฮีย

เฮียทวี : ถูกต้องครับ

พงศกร : อย่างนี้รายการต่อไปเป็นรายการต้นทุนขายและบริการ ก็คือต้นทุนต่างๆของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราขายถูกไหมครับเฮีย

เฮียทวี : ถูกต้องครับ เมื่อเราเอารายได้จากการขายและต้นทุนขายมาลบกัน เราก็จะได้รายการกำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น ถ้ารายการกำไรขาดทุนขั้นต้นนี้บริษัทยังขาดทุน เฮียว่าปิดบริษัทไปเลยดีกว่าครับ

พงศกร : ทำไมถึงเป็นแบบนั้นหละครับเฮีย

เฮียทวี : ก็ต้นทุนสินค้าที่เราขายสูงกว่าราคาขาย ทำไปก็มีแต่เจ๊ง รายการต้นทุนขายและบริการนี้ก็รวมเฉพาะต้นทุนที่ทำให้ของหรือบริการออกมาในสภาพที่ขายได้ ซึ่งรายการนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายการบริหารบริษัทโดยรวม นอกจากนั้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยและรายจ่ายอื่นๆ อาทิเช่นค่าใช้จ่ายจากการเสื่อมค่าของทรัพย์สินอีกด้วย

พงศกร : แล้วกำไรขั้นต้นของบริษัทโดยทั่วไปอย่างน้อยควรอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์หรือครับเฮีย

เฮียทวี : นักการเงินโดยทั้วไปบอกไว้ว่ากำไรขั้นต้นอย่างน้อยต้องประมาณ 25-30% ถึงจะดี

พงศกร : ทำไมเป็นเปอร์เซ็นต์หละครับเฮีย

เสี่ยทวี : อ๋อ อย่างบริษัทห้องเย็นเอเชี่ยนซี่ฟู้ดหรือตัวย่อ ASIAN มีกำไรขั้นต้น 344.56 ล้านบาท ถ้าดูเป็นตัวเลขเหมือนกับเยอะ กำไรขั้นต้นเป็นร้อยล้านทีเดียว แต่ถ้าเอากำไรขั้นต้นมาเทียบกับรายได้จากการขายแล้ว (344.56 หาร 5,717.73) จะเห็นว่ากำไรขั้นต้นของ ASIAN อยู่ที่เพียง 6.03% ซึ่งห่างไกลจากเป้าหมายที่นักการเงินชอบเหลือเกิน เมื่อกำไรขั้นต้นออกมาต่ำแบบนี้ เราก็พอตอบได้แล้วว่ากิจการไปได้ไม่ดีนัก ธุรกิจมีการแข่งขันที่ดุเดือดทำให้ไม่สามารถขึ้นราคาขายได้ หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือบริษัทมีปัญหาเรื่องการควบคุมต้นทุน

พงศกร : เฮียอธิบายซะเห็นภาพเลยครับ

เสี่ยทวี : ตัวเลขมันฟ้อง ถ้าพงศกรไม่เชื่อลองเอาที่เราคุยกันวันนี้ไปพิจารณาดู แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่คราวหน้า

พงศกร : ได้ครับเฮีย ขอบคุณมากครับ

P 109