10623322_652984521477264_7307307237684686274_o

กำไรสะสมจัดสรรแล้ว VS กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

พงศกร : เฮียครับ คราวที่แล้วรายการสุดท้ายที่เราเรียนไปคือส่วนเกินทุน ผมมองลงมาจากรายการวันก่อนก็จะเป็นรายการกำไรสะสม ใต้รายการกำไรสะสมแบ่งออกเป็นสองหัวข้อย่อยคือ กำไรสะสมจัดสรรแล้ว และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

ผมสงสัยครับเฮียว่ากำไรสะสมจัดสรรแล้วและยังไม่ได้จัดสรรมันแตกต่างกันอย่างไรหรือครับเฮีย

เฮียทวี : ก่อนที่เราจะไปเรื่องกำไรสะสมจัดสรรแล้วกับยังไม่จัดสรร เฮียขอพูดเรื่องกำไรสะสมนิดนึงเพราะรายการนี้ไม่ใช่รายการกำไรทั่วๆไป แต่เป็นกำไรที่บริษัทสะสมมาตั้งแต่เปิดบริษัทจนถึงปัจจุบัน

สมมติบริษัทเปิดมาแล้ว 11 ปี ได้กำไรมา 10 ปีๆละ 1 ล้านบาท ขณะที่อีกหนึ่งปีบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน 1 ล้านบาท และตั้งแต่เปิดมา 11 ปีบริษัทไม่เคยจ่ายเงินปันผลเลย อย่างนี้รายการกำไรสะสมของบริษัทนี้จะอยู่ที่เท่าไร พงศกรพอตอบได้ไหม

พงศกร : 9 ล้านบาทหรือเปล่าครับเฮีย กำไร 10 ปีๆละ 1 ล้านบาท และขาดทุน 1 ปีมูลค่า 1 ล้านบาท สิบลบหนึ่งเท่ากับเก้า

เฮียทวี : ถูกต้องรายการกำไรสะสมบริษัทนี้จะอยู่ที่ 9 ล้านบาท

พงศกร: แล้วถ้าบริษัทจ่ายเงินปันผลจะมีผลกระทบต่อรายการกำไรสะสมหรือเปล่าครับเฮีย ผมเห็นเฮียเอ่ยถึงเมื่อกี้

เฮียทวี : ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล เราก็จะจ่ายออกจากกำไรที่เราสะสมมาถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นการจ่ายเงินปันผลจะทำให้รายการกำไรสะสมลดลงตามมูลค่าเงินปันผล

ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องกำไรสะสมจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรรที่พงศกรถามไว้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร หมายถึงกำไรที่บริษัทยังไม่ได้จัดสรรเพื่อทำกิจกรรมเฉพาะที่บริษัทกำหนดไว้

สำหรับกำไรสะสมจัดสรรแล้วก็คือกำไรที่บริษัทได้แยกหมวดหมู่กำไรพวกนี้ออกมาแล้วว่าจะกันไว้ทำอะไร เช่นในงบการเงิน ASIAN บริษัทมีการจัดสรรกำไรสะสมไว้เพื่อสำรองตามกฎหมาย เพราะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่มีมติผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 5% ของกำไรสุทธิประจำปี แล้วต้องทำจนกว่ารายการกำไรสะสมจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองจะมีมูลค่าเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน

พงศกร : อ๋อ อย่างนี้ก็คือกฎหมายกำหนดไว้ไม่ให้บริษัทเอากำไรทั้งหมดไปจ่ายเงินปันผล จึงเกิดรายการกำไรสะสมจัดสรรไว้เพื่อสำรองตามกฎหมายถูกไหมครับเฮีย

เฮียทวี : ถูกต้องแล้ว

พงศกร : แล้วนอกจากสำรองตามกฎหมายยังมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับเฮียที่ทำให้เราต้องจัดสรร

เฮียทวี : มีครับที่เห็นเรื่อยๆก็จะเป็นการจัดสรรไว้เพื่อจ่ายคืนเจ้าหนี้หรือพวกหุ้นกู้ครับ เหมือนการจัดสรรกำไรสะสมที่ได้มาเพื่อเอาไปจ่ายเจ้าหนี้ในอนาคต หรือบางทีมีการเกิดคดีฟ้องรองที่บริษัทมีโอกาสแพ้คดีก็อาจจะมีการจัดสรรกำไรบางส่วนไว้เผื่อแพ้คดีครับ

พงศกร : เริ่มเห็นภาพแล้วครับเฮีย ขอบคุณมากครับ

1