10623322_652984521477264_7307307237684686274_o

อัตราค่าเสื่อม

พงศกร : เฮียครับ ผมไปค้นอัตราค่าเสื่อมจาก “ประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145)” ตามที่เฮียบอกมาแล้วครับ

ผมสงสัยนิดนึงครับเฮีย ทำไมประมวลรัษฎากรมันอยู่ในเวปไซต์กรมสรรพากรล่ะครับเฮีย เราเรียนเรื่องบัญชีกันอยู่ไม่ใช่หรอครับ

เฮียทวี : เราเรียนเรื่องบัญชีกันอยู่ก็จริง แต่เรื่องค่าเสื่อมมันมีผลทำให้กำไรขาดทุนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป เพราะค่าเสื่อมถือว่าเป็นรายจ่ายของบริษัท เมื่อค่าใช้จ่ายเพิ่ม กำไรก็ลด ซึ่งเวลาเราจ่ายภาษีเราจ่ายจากกำไรถูกไหมครับ

พงศกร : ถูกครับ

เฮียทวี : ด้วยเหตุนี้ กรมสรรพากร จึงต้องออกมากำหนดอัตราค่าเสื่อมไม่ให้สูงเกินเหตุ เพราะถ้าหักกันเยอะๆ กรมสรรพากร ก็มีรายได้น้อยลงครับ

แล้วที่เฮียให้พงศกรไปหาว่าทรัพย์สินประเภทไหนหักได้ไม่เกินร้อยละเท่าไร พงศกรหามาได้ไหมครับ เอามาแชร์ให้เพื่อนๆหน่อยครับ

พงศกร : ค้นหามาแล้ว ได้ข้อมูลดังนี้ครับ การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อม ราคาของทรัพย์สินให้คำนวณหักตามระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในแต่ละรอบ ระยะเวลาบัญชีในกรณีที่รอบระยะเวลาใดไม่เต็มสิบสองเดือนให้เฉลี่ยตามส่วน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ไม่เกินอัตราร้อยละของมูลค่าต้นทุนตามประเภทของทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

1) อาคารถาวร ร้อยละ 5

2) อาคารชั่วคราว ร้อยละ 100

3) ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไปได้ ร้อยละ 5

4) ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า

  1. กรณีไม่มีหนังสือสัญญาเช่าหรือมีหนังสือสัญญาเช่าที่มีข้อกำหนด ร้อยละ 10
  2. ให้ต่ออายุการเช่าได้ โดยเงื่อนไขในการต่ออายุนั้นเปิดโอกาสให้ต่ออายุการเช่ากันได้ต่อๆไป ร้อยละ 10
  3. การเช่าที่มีกำหนดอายุเช่าที่แน่นอน ร้อยละ 100 หารด้วยอายุการเช่า

5) ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในกรรมวิธีสูตร กู๊ดวิล (goodwill) เครื่องหมายการค้า สิทธิประกอบกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น

  1. กรณีไม่จำกัดอายุ ร้อยละ 10
  2. กรณีจำกัดอายุการใช้ ร้อยละ 100 หารด้วยอายุการใช้งาน

6) ทรัพย์สินอย่างอื่น ซึ่งโดยสภาพของทรัพย์สินนั้นสึกหรอหรือเสื่อมราคาได้นอกจากที่ดินและสินค้า ร้อยละ 20

เฮียทวี : เยี่ยมเลย รู้อัตราค่าเสื่อมแบบนี้ เมื่อบริษัทประกาศลงทุนในทรัพย์สินอะไรซักอย่าง เราจะพอประมาณได้เลยว่าค่าเสื่อมจะเพิ่มขึ้นเท่าไร ไม่ต้องมานั่งเทียนอีกแล้ว

พงศกร : จริงด้วยครับ

เฮียทวี : แล้วพงศกรรู้ไหม ถ้าบริษัทต้องการจะเปลี่ยนวิธีคำนวณค่าเสื่อม เหมือนบริษัทคำนวณค่าเสื่อมด้วยวิธีเส้นตรงไปสองปีแล้ว แต่บริษัทรู้สึกว่าทรัพย์สินนี้ควรใช้วิธีการคำนวณด้วยอัตราเร่งมากกว่า ไม่ทราบว่าบริษัทจะสามารถเปลี่ยนวิธีได้หรือไม่ครับ

พงศกร : น่าจะเปลี่ยนได้นะครับ

เฮียทวี : คือแบบขอแบบชัวร์ๆ ไม่มีคำว่าน่าจะได้ไหมครับ

พงศกร : ผมไม่แน่ใจอะครับเฮีย

เฮียทวี : เฮียบอกให้ก็ได้ ในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้เลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และอัตราที่จะหักอย่างใด แล้วให้ใช้วิธีการทางบัญชีและอัตรานั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและให้ถือปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ อนุมัตินั้น

พงศกร : โหเฮียเปลี่ยนวิธีได้ แต่ดูยุ่งยากมากเลยนะครับเฮีย ต้องไปขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรเชียว

เฮียทวี : ก็ต้องขออนุมัติก่อน เพราะการเปลี่ยนแบบนี้ จะมีผลกระทบต่อรายได้ของกรมสรรพากรโดยตรง ถ้าคิดแบบใจเขาใจเรามันก็เข้าใจได้แหละ

พงศกร : อ๋อครับเฮีย ขอบคุณมากครับ เยี่ยมเลย