Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

เฮียทวี: วันนี้เรามาดูรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิกัน พงศกรลองบอกเฮียมาสิว่าในระยะยาวที่ดินเมื่อซื้อมาแล้วมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง และอาคาร-อุปกรณ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง?

พงศกร: เท่าที่ผมสังเกตโดยปกติแล้วที่ดินยิ่งนานวันยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพราะที่ดินมีจำนวนจำกัด ขณะที่ประชากรเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในทางตรงกันข้ามอาคารและอุปกรณ์ยิ่งนานวันก็จะยิ่งมีมูลค่าน้อยลง เพราะซื้อไปก็เป็นเหมือนการซื้อของมือสอง เก่าแล้วมีคนใช้มาแล้วเอาไปก็มีค่าซ่อมแซมที่จะต้องจ่ายเรื่อยๆ

เฮียทวี: เยี่ยมๆ ที่พงศกรบอกมานั่นแหละเป็นสองหัวใจหลักของรายการนี้ เพราะถึงแม้รายการนี้จะรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไว้ด้วยกัน แต่โดยความเป็นจริงแล้วที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้นมีธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป

ในทางบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุลด้วยราคาทุน (ราคาทุนหมายถึงราคาที่จ่ายเพื่อให้ได้ ที่ดิน อาคารหรืออุปกรณ์ บวกค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ทำให้ได้สิ่งที่ต้องการมา ยกตัวอย่างเช่นซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต ราคาที่บันทึกในงบแสดงฐานะทางการเงินจะ บันทึกราคาเครื่องจักร บวกค่าขนส่งมาที่โรงงาน ค่าติดตั้ง ค่าทดลองเครื่อง รายจ่ายทั้งหมดนี้จะนับเป็นรายการอุปกรณ์ เพราะถ้าไม่มีขบวนการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เครื่องจักรที่ซื้อมาก็ไม่สามารถใช้งานได้)

นอกจากราคาทุนที่บริษัทสามารถเลือกใช้เพื่อแสดงฐานะทางการเงินในงบดุลแล้ว บริษัทอาจเลือกใช้วิธีราคาตลาดหรือราคาที่เทียบเท่ากับราคาตลาด ณ วันที่ตีราคาใหม่ก็ได้ แต่ถ้าบริษัทเลือกวิธีนี้บริษัทต้องทำอย่างต่อเนื่อง เช่นทุก 3 ปี      5 ปี แล้วแต่บริษัทกำหนด แต่ถ้าสภาพแวดล้อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อย่างชัดเจน บริษัทต้องตีราคาใหม่ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดการตีราคาใหม่

พงศกร: อ๋อ อย่างนี้ส่วนมากบริษัทมหาชนเขาเลือกบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหรือราคาตลาดหรือครับเฮีย

เฮียทวี: ปกติที่เฮียสังเกตเห็นจะเป็นราคาตลาดนะ เพราะถ้าจะบันทึกเป็นราคาทุนก็ต้องมีเหตุผลที่ดีให้กับฝ่ายบัญชี ปกติแล้วเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าราคาที่ดินมีแต่ขึ้นกับขึ้น เพราะฉะนั้นการบันทึกด้วยวิธีนี้จะทำให้สินทรัพย์ใหญ่ขึ้น ซึ่งก็มีความหมายว่าส่วนทุนก็ต้องใหญ่ขึ้นเช่นกัน

พงศกร: แต่สำหรับอาคารและอุปกรณ์มีแต่ราคาจะลดลงๆ การบันทึกราคาด้วยมูลค่าตลาดจะทำให้ส่วนของทรัพย์สินลดลง และส่วนทุนก็จะลดลงตามไปด้วยสิครับเฮีย อย่างนี้บริษัท          เสียเปรียบเห็นๆนะครับ

เฮียทวี: สำหรับมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ลดลงทางบัญชีเขาเรียกกันว่าค่าเสื่อม ซึ่งทางบริษัทก็ยินดีให้หักเพราะเป็นการทำให้งบแสดงฐานะทางการเงินใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

พงศกร: งบแสดงฐานะทางการเงินใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดยังไงครับเฮีย ผมงง

เฮียทวี: ยกตัวอย่างบริษัทซื้อเครื่องจักรมา 10 ล้านบาท ใช้ไปสองปี ถ้าบริษัทต้องการขายเครื่องจักร จะได้ราคา 5 ล้านบาท ถ้าเราหักค่าเสื่อมก็จะทำให้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงินลดลงมาใกล้กับ ราคาที่ขายได้ ที่บอกลดลงมาใกล้ เพราะความจริงแล้วค่าเสื่อมเป็นเพียงการคาดการว่าเครื่องจักรนี้จะมีมูลค่า ลดลงต่อปีเท่านู้นเท่านี้ แต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตเราจะขายเครื่องจักร ออกไปได้ในราคาเท่าไร

พงศกร: อ๋อ อย่างนี้แปลว่าใช้ราคาตลาดในการบันทึกจะทำให้งบแสดงฐานะทางการเงินที่ปัจจุบันมากกว่า ซึ่งดีกว่าสำหรับนักลงทุนที่เอาตัวเลขจากงบการเงินไปประมวลผลเพื่อใช้ในการลงทุน

เฮียทวี: พงศกร เข้าใจถูกต้องแล้ว

พงศกร: ขอบคุณมากครับเฮีย