Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

งบดุล (12) เมื่อบริษัทร่วมจ่ายเงินปันผล แล้วงบกำไรขาดทุนได้รับผลกระทบหรือไม่ (ต่อจากงบดุล 10 และ 11)

พงศกร : สวัสดีครับเฮียทวี ที่เฮียสอนผมไป สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน
เมื่อบริษัทร่วมจ่ายเงินปันผล สาเหตุที่รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง เพราะว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้บวกเอาส่วนแบ่งกำไรในแต่ละไตรมาสเข้าไปแล้ว

เมื่อบริษัทร่วมประกาศจ่ายเงินปันผล รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบบริษัทแม่จึงลดลงเท่ากับจำนวนเงินปันผล เพราะเงินปันผลก็คือส่วนหนึ่งของกำไรถูกไหมครับ

เฮียทวี : ถูกต้องครับ ขอเสริมนิดนึง รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง แต่รายการเงินสดจะเพิ่มขึ้นในปริมาณที่เท่าๆกัน เพราะแทนที่เราจะบันทึกแต่กำไร ทีนี้เราเอากำไรไปเปลี่ยนเป็นเงินสดมากอดไว้

ในส่วนของ หนี้สินกับทุนก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะทรัพย์สินยังเท่าเดิม แค่เปลี่ยนประเภทขอทรัพย์สินเท่านั้นเอง

พงศกร : อย่างนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วมก็ไม่เกี่ยวอะไรกับรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ชัวร์ป๊าบ 100% ถูกไหมครับเฮีย

เฮียทวี : ผิด 50% นี่แหนะขอป๊าบเองก่อนทีนึง

พงศกร : อ่าวยังไงครับเฮีย มีถูก 50% ด้วย T-T แต่ที่เฮียป๊าบผมนี่ลงแรงมาประมาณ 150% เลยนะครับเฮีย แค้นอะไรผมปะเนี่ย

เฮียทวี : ไม่ได้แค้นอะไรนะ ที่บอกว่าถูก 50% เพราะบริษัทแม่ต้องบันทึกเงินปันผลจากบริษัทร่วม

จริงๆ ไม่ใช่แค่เงินปันผลจากบริษัทร่วมนะ แต่รวมถึงเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าด้วย ตีเป็นรายได้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนงบการเงินรวมไม่ต้องบันทึก

พงศกร : เอ้ ทำไมเป็นอย่างนั้นหละครับเฮีย @#$%#%?

เฮียทวี : งง หละสิ

สาเหตุที่บันทึกเงินปันผลจากบริษัทร่วม ย่อย และร่วมค้า เป็นรายได้เฉพาะในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น นักบัญชีให้เหตุผลไว้ว่า งบการเงินเฉพาะกิจการใช้แสดงรายการที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น กำไรยังถือเป็นรายได้เทียมเพราะยังไม่มีการรับเงินจริงจนกว่าจะประกาศปันผล

พงศกร : อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ก็เป็นการช่วยให้นักลงทุนสามารถแยกแยะได้ง่ายขึ้นนะครับเฮีย ว่าบริษัทร่วมที่ลงทุนไปสามารถสร้างผลตอบแทนจริงให้กับบริษัทแม่ได้หรือไม่ เยี่ยมไปเลย

วันนี้ผมขอกลับบ้านไปทายาหม่องก่อนนะครับเฮีย หัวโนเท่าลูกมะนาวแล้ว