10623322_652984521477264_7307307237684686274_o

งบดุล (6) ทรัพย์สินหมุนเวียน

เฮียทวี : วันนี้เข้าบริษัทเร็วนะพงศกร ที่อธิบายเรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินไปเมื่อวานพอเข้าใจไหม?
พงศกร : เข้าใจครับเฮีย ผมกำลังมันเลย กลับไปบ้านผมเปิดดูงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟุ้ด จำกัด(มหาชน) หรือตัวย่อ ASIAN เพิ่มเติม เห็นใต้หัวข้อทรัพย์สินหมุนเวียนที่เฮียอธิบายเมื่อวานมีรายการ เงินสด ลูกหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น สินค้าคงเหลือ และทรัพย์สินหมุนเวียนที่ถือไว้เผื่อขาย
ผมพิจารณาดูแล้วยังงงว่ามันเข้าเกณฑ์สามข้อที่เฮียสอนผมยังไง เฮียช่วยอธิบายแต่ละรายการให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับเฮีย
เฮียทวี : ได้สิสบายมาก อย่างเงินสด บริษัทสามารถเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กิจการได้ถูกไหมครับ นอกจากนั้นเราได้เงินสดมาเพราะเจ้าของเอาเงินเข้ามาใส่ในส่วนทุน หรือไม่ก็กู้มา หรือไม่ก็ทำธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ ลูกค้าจึงจ่ายเงินให้เรา นอกจากนั้นเงินสดยังสามารถตีเป็นมูลค่าในหน่วยเงินบาทได้ เพราะฉะนั้นเงินสดจึงถือเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนของบริษัท

ลูกหนี้การค้า ถือเป็นทรัพย์สินเพราะเราสามารถไปเรียกเก็บเงิน ก่อให้เกิดกระแสเงินรับเข้าสู่กิจการ ทำให้บริษัทได้ประโยชน์ ลูกหนี้การค้าเกิดจากการขายของหรือบริการให้ลูกค้าโดยให้เครดิต เพราะฉะนั้นรายการนี้เกิดจากเหตุการณ์ในอดีต สามารถตีมูลค่าเป็นเงินบาทได้ สรุปผ่านเกณฑ์สามข้อ
เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น อันนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรจากลูกหนี้การค้า คนอื่นเป็นหนี้เรานั้นเอง
ในส่วนของทรัพย์สินหมุนเวียนที่ถือไว้เผื่อขายอันนี้ อาจจะเป็นทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ที่ทางบริษัทถือไว้และตั้งใจจะขาย และคาดว่าน่าจะขายและแปลงทรัพย์สินนี้เป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี
ยกตัวอย่างโต๊ะทำงานที่ไม่ใช้แล้ว และบริษัทตั้งใจจะขายให้กับร้านรับซื้อเฟอร์นิเจอร์มือสอง โต๊ะนี้สามารถก่อให้เกิดรายได้ให้แก่บริษัทได้เมื่อทำการขาย การขายอยู่ในรูปเงินตรา และโต๊ะนี้เป็นสมบัติที่บริษัทซื้อเข้ามาในอดีต ผ่านเกณฑ์สามข้อถือเป็นทรัพย์สินหมุนเวียน
พงศกร : อ๋อ มันเป็นแบบนี้นี่เอง ผมสงสัยอีกเรื่องหนึ่งครับเฮีย ผมไปดูงบบริษัทไหนผมก็เห็นใต้รายการทรัพย์สินหมุนเวียนมีรายการคล้ายๆ กันหมด เลยอันนี้ทางบัญชีเขามีกฎให้เรียงรายการตามที่ทางบัญชีสั่งมาหรือครับ
เฮียทวี : กฎการทำบัญชีในทรัพย์สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนก็แล้วแต่ เขาให้เอารายการที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้เร็วที่สุดขึ้นก่อนและรายการ ต่างๆ ก็เรียงตามความสามารถในการแปลงทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นเงินสด เวลานักลงทุนเอาตัวเลขทรัพย์สินไปดูจะได้ทราบว่าบริษัทสามารถแปลงทรัพย์สิน เป็นเงินสด เพื่อจ่ายหนี้ทันหรือไม่ เพราะถ้าไม่ทันก็มีสิทธิที่บริษัทจะไม่มีเงินจ่ายเจ้าหนี้ ทำให้คู่ค้าเกิดความไม่ไว้วางใจ เสียเครดิต และการทำธุรกิจติดขัด
พงศกร : บัญชีเขามีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับเฮีย
เฮียทวี : ถูกต้องครับ เพราะแบบนี้นักบัญชีถึงเป็นคนที่ละเอียดมากๆ