Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

งบดุล (4) อะไรถึงจะนับเป็นทรัพย์สินของบริษัท

พงศกร : ผมสงสัยมานานละอะไรๆ เฮียก็บอกผมว่า ทรัพย์สินเท่ากับหนี้สินบวกทุนอะไรถึงเข้าข่ายของคำว่าทรัพย์สินครับเฮีย ผมสงสัยมากๆ

เฮียทวี : ดีแล้วที่ถามสงสัยอะไรก็ถามมา อันไหนเฮียพอตอบได้ เฮียจะตอบให้

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกที่จะนับเป็นทรัพย์สินของบริษัทได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติสามข้อดังนี้

1) ต้องเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของบริษัท ทรัพย์สินนี้กิจการสามารถนำไปใช้ในกิจการหรือสามารถนำไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทได้ ยกตัวอย่างเช่นนำไปขาย ผลิตสินค้า สามารถนำไปก่อให้เกิดรายได้ๆ หรือสามารถควบคุมจังหวะการเกิดกระแสเงินสดได้

ลูกหนีการค้า และเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเราสามารถควบคุมกระแสจังหวะการเกิดกระแสเงินสดได้แน่นอน จึงถือเป็นสินทรัพย์ด้วย

2) เกิดจากเหตุการณ์ในอดีต หรือทรัพย์สินมีที่ไปที่มานั้นเองไม่ใช่อยู่ดีๆ ก็โผล่ขึ้นมาเป็นทรัพย์สินของบริษัทโดยไม่มีเหตุผล

3) ต้องเป็นทรัพย์สินที่สามารถประเมินค่าได้และมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ถ้ามูลค่าทรัพย์สินในอนาคตลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่บันทึกในงบดุล บริษัทต้อทำการลดมูลค่าทรัพย์สินนั้นไม่ให้เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
ถ้าทรัพย์สินนั้นผ่านเกณฑ์สามข้อนี้ ก็สามารถบันทึกเป็นทรัพย์สินของบริษัทได้เลย