Head ติวหุ้นให้เพื่อน

A/R Turnover และ Day Receive

กำพล: สาเหตุที่ AUCT ไม่มีสินค้าคงเหลือ คำถามนี้นายสามารถหาคำตอบได้จากการอ่านแบบ 56-1 นายลองอ่านตรงนี้ดูสิ (รูปที่ 1)

ScreenShot_20150611160029

เพื่อน: AUCT เป็นคนกลางในการจัดการประมูล รายได้หลักมาจากค่าธรรมเนียม

กำพล: ใช่ กิจการของ AUCT คือการให้บริการไม่ได้ขายสินค้าเป็นหลักเลย สินค้าคงเหลือจึงไม่ปรากฏในงบการเงิน

เพื่อน: แบบนี้ก็ดีสิ ที่นายสอนเราเรื่อง Quick Ratio ว่าต้องเอาสินค้าคงเหลือมาหักออกก่อนจะไปหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน AUCT นี่เป็นหุ้นดีจริงๆ

กำพล: นายเข้าใจถูกแล้วว่าความเสี่ยงจากสินค้าคงเหลือของ AUCT นั้นไม่มี แต่แค่นี้ยังสรุปไม่ได้หรอกว่าจะไม่มีความเสี่ยงด้านอื่น

เพื่อน: หมายความว่ายังไงความเสี่ยงด้านอื่น

กำพล: ก็ถ้าให้บริการแล้วเก็บเงินไม่ได้ ยังไงหละ ลูกหนี้เบี้ยว ไม่ยอมจ่าย นึกภาพออกไหม?

เพื่อน: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า จะดูได้จากไหน

กำพล: ก็ดูได้จากอัตราส่วนที่ชื่อว่า A/R Turnover (Account Receivable Turnover) หาได้จาก “รายได้(งบกำไรขาดทุน) หารด้วย ลูกหนี้การค้า(งบดุล)” ค่าที่ได้ออกมามีหน่วยเป็นรอบ ทำให้เรารู้ว่ากิจการขายสินค้าหรือให้บริการแล้วเก็บเงินลูกค้าได้กี่รอบ A/R Turnover ของ AUCT = 195.59 ÷ 140.72 = 1.38 รอบ (รูปที่ 2-3)

ScreenShot_20150611155826

ScreenShot_20150611155919

เพื่อน: 1.38 รอบ นี้ตีความได้ว่ายังไง?

กำพล: ก็ใน 3 เดือนที่ผ่านมาคือ 1/1/58 – 31/3/58 AUCT ให้บริการแล้วเก็บเงินได้ 1.38 รอบ หากดูแบบนี้ยังสับสนอยู่เรามีอัตราส่วนอีกตัวใช้ประกอบควบคู่กับ A/R Turnover นั่นคือ Day Receive หาได้จาก “จำนวนวันตามงบการเงินที่พิจารณา หารด้วย A/R Turnover” ค่าที่ได้จะออกมาเป็นจำนวนวันทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ซึ่ง Day Receive ของ AUCT คือ 90 ÷ 1.38 = 65.21 วัน หมายความว่า AUCT ใช้เวลาประมาณ 65 วันถึงเก็บเงินลูกค้าได้

เพื่อน: 65 วัน คือตัวเลขที่ดีหรือไม่ดี

กำพล: นายต้องรู้ว่านโยบายการให้เครดิตการค้าแก่ลูกหนี้โดยปกติถ้าไม่เกิน 45 ถือว่าดี 45-90 ถือว่ายังยอมรับได้ แต่เกิน 90 วันแบบนี้ขอผ่านเลย

เพื่อน: ทำไมเกิน 90 วัน นายมองว่าไม่ดีหละ?

กำพล: 90 วันคือ 3 เดือน แบบนี้กิจการไม่ได้มีความสามารถในการต่อรองกับลูกหนี้เลย ต้องตามใจยอมปล่อยเครดิตนานขนาดนั้นหากลูกหนี้เกิดมีปัญหาด้านสภาพคล่องขึ้นมา เราก็มีปัญหาด้านสภาพคล่องตามไปด้วย เหมือนสมัยนี้ที่นิยมผ่อนคอนโดกัน โดยปล่อยเช่าอีกทอดเพื่อนำเงินจากผู้เช่ามาใช้ผ่อนแทนตนเอง ปกติตกลงกันไว้ว่าจะจ่ายให้ช้าสุดหนึ่งเดือน ต่อมาผู้เช่าขอผลัดไปเรื่อย ไปๆมาๆ 2 เดือน-3 เดือน จ่ายที หากนายเป็นเจ้าของห้องก็ต้องควักเนื้อผ่อนแทนไปก่อน หากวันดีคืนดี ผู้เช่าย้ายออกไปไม่บอกนาย นายว่าจะเกิดอะไรขึ้น

เพื่อน: อ้าว แบบนี้เราก็แย่สิ

กำพล: นั่นไงหละ นายเข้าใจหรือยัง ดังนั้นกรณีของ AUCT ที่มี Day Receive 65 วัน เรามองว่ากลางๆ ไม่ได้ดีและไม่ได้แย่ถึงขั้นรับไม่ได้ แต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะ ทางที่ดีควรจะเอางบการเงินย้อนหลัง 2-3 ปีมาเปิดดูแล้วเปรียบเทียบว่า Day Receive ของ AUCT เป็นแบบนี้มาตลอดหรือเปล่า ถ้าใช่ก็พอจะวางใจได้ แต่ถ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องตามดูต่อไปว่าไตรมาสถัดไปเป็นอย่างไร

 

กำพล อังศุเกษตร์