Head ชั่วโมงเรียนหุ้น

ได้หุ้นเพิ่มทุนมาฟรี ตอน 1

นักเรียนแปลกใจหรือเปล่า ว่าหุ้นส่วนใหญ่ พอออกข่าวว่าจะเพิ่มทุน ราคามักจะขึ้น

แรกๆ อาจจะดูซึมๆ ไม่มีอะไร แต่พอข่าวมันไปได้สักระยะ ราคาหุ้นเริ่มแผลงฤทธิ์

ในทางทฤษฎี การเพิ่มทุนจะทำให้ราคาหุ้นตกในระยะสั้น สาเหตุเพราะการเพิ่มทุน ทำให้จำนวนหุ้นมีมากขึ้น เมื่อจำนวนหุ้นมีมากขึ้น ในขณะที่กำไรสุทธิมีจำนวนเท่าเดิม หรือใกล้เคียงกำไรสุทธิปีก่อน ทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้น (E) ลดลง ราคาหุ้นจึงตกลง

เขียนมาถึงตรงนี้ อยากให้นักเรียนนึกถึงเงินเพิ่มทุนที่กิจการได้มา ในขณะที่จำนวนหุ้นเพิ่มมากขึ้น ว่าเงินที่ได้เพิ่มเข้ามาจากการเพิ่มทุนนี้ หากเอาไปลงทุนโครงการใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูง ในระยะกลางถึงยาว กำไรสุทธิจะค่อยๆ ขยับตัวเพิ่มขึ้นตามความสำเร็จของโครงการ และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จากการที่โครงการใหม่เข้าที่เข้าทาง ทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้น (E) ขยับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต จนถึงจุดที่สูงสุด คือตอนที่โครงการใหม่เต็มกำลังการผลิต

ตรงนี้อยากให้นักเรียนนึกต่อว่า โครงการใหม่โครงการแรกกำลังก่อสร้างโครงการอยู่ และยังไม่ทันเสร็จ กิจการก็ประกาศการทำโครงการใหม่โครงการที่ 2 และ 3 โดยบอกว่าจะเอาเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากการกู้เงินธนาคาร โดยให้กิจการลงทุนด้วยเงินสดที่มีอยู่ไม่เกิน 20% ของมูลค่าโครงการลงทุน

ถ้านักเรียนย้อนกลับไปอ่านตั้งแต่ต้นใหม่ นักเรียนจะเห็นว่า กิจการเริ่มจากการเพิ่มทุน เอาเงินมาทำโครงการใหม่ และโครงการใหม่ยังไม่ทันเสร็จก็เกิดโครงการที่ 2 และ 3 ใช้เงินทุนจากเงินกู้เป็นหลัก กิจการสามารถทำแบบนี้ได้ เพราะการเพิ่มทุนในครั้งก่อนได้ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ขึ้น (Equity) เมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ขึ้น ในขณะที่หนี้สินยังคงมีเท่าเดิม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน หรือ Debt to Equity (D/E) จะลดลง เมื่อ D/E ลดลง การกู้เงินเพิ่มจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย

การเพิ่มทุนที่ทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น จึงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ขึ้น และได้ทำให้ D/E ลดลง ก่อให้เกิดโอกาสในการกู้เงินเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ขอให้นักเรียนคิดต่อไปว่า ถ้าการเพิ่มทุนเอาไปทำโครงการใหม่ และโครงการใหม่เป็นโครงการผูกขาด สามารถขายสินค้าได้ 1,000,000% และโครงการใหม่โครงการที่ 2 และ 3 ที่ทำไล่ๆ กันมา ก็ผูกขาดอีกเหมือนกัน นักเรียนลองคิดถึงตัว E จาก 3 โครงการดูซิว่า ในอนาคตจะโตรวมกันเป็นจำนวนเท่าไร และเอาไปบวกกับ E ก่อนการเพิ่มทุน นักเรียนก็จะรู้ว่า E อนาคตจะใหญ่โตขึ้นมาก เมื่อ E อนาคตจะใหญ่โตขึ้นมาก ราคาหุ้นจึงวิ่งขึ้นไปรอ

ทำไมราคาหุ้นจึงวิ่งขึ้นไปรอ สาเหตุก็เพราะมีคนจำนวนมากอยากได้หุ้น จึงปฏิบัติการแย่งกันซื้อ ราคาจึงขึ้นไง

การเพิ่มทุนในทางทฤษฎี จะทำให้ราคาหุ้นตกก็จริง แต่หากวินิจฉัยลงไปในเชิงลึก ว่าเอาเงินไปทำอะไร จะพบว่า การเพิ่มทุนเหมือนกับการยิงกระสุนออกไปนัดเดียว แต่ได้นกมากกว่า 1 ตัว

ตัวที่ 1 ได้เงินทุนเพิ่ม

ตัวที่ 2 ได้เงินกู้เพิ่ม

ตัวที่ 3 ได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (E) เพิ่ม

ตัวที่ 4 ได้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น

บทเรียนในวันนี้สอนให้นักเรียนรู้ว่า วันที่นักเรียนโตขึ้น นักเรียนจะเริ่มให้ความเห็นต่อข้อสรุปทางวิชาการที่ในอดีตนักเรียนท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองได้ ว่ามันมีอะไรที่มากไปกว่านั้น

และไอ้ที่มากไปกว่านั้น เป็นเรื่องที่นักเรียนรู้ขึ้นมาเอง แบบไม่ต้องเรียนจากครู

นี่แหละครับ ครูที่ดีของทุกชีวิต จึงมีแค่ 2 คน คนแรกคือตำรา คนที่ 2 คือตัวเราเอง ตัวอย่างนี้อธิบายครูคนที่ 2 ได้ดีมาก

ครั้งหน้าพบกันใหม่