Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

เรียน อาจารย์ชาย

พอดีผมอ่านเจอข่าวในหนังพิมพ์กรุงเทพ ธุรกิจ วันที่ 24 มีนาคม 2558 ข่าวเกี่ยวกับ TPCH คาดการณ์ว่ากำไรปีนี้จะโตเท่าตัว หรืออยู่ที่ 85 ล้านบาท จากปี 57 กำไรอยู่ที่ 28 ล้านบาท

ปี57 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 10MW ซึ่งปีนี้จะเป็น 30MW ผมได้ลองทำการวิเคราะห์ TPCH ตามด้านล่างนี้ครับ

ราคา ณ วันที่ 23/3/58 22.6 บาทจำนวนหุ้น 400,000,000 หุ้น Book
Value 4.87 ราคา Par 1 บาท
EPS 57 0.07
P/E 322.86
P/BV 4.64
ปันผล 40% ของกำไร
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,947,866,497.84
หนี้สินรวม 1,134,247,273
มีเงินสด 1,232,961,554,47
Current Ratio 6.7 เยอะมากครับ
D/E Ratio 0.58
ยังสามารถกู้ได้อีก 4,709,352,218 บาท

การสร้าง โรงไฟฟ้า 1 MW ต้องใช้เงินประมาณ 100,000,000 บาท 30MW = 3,000,000,000 บาท ยังไง TPCH ก็มีเงินทุนเหลือในการสร้าง แล้วผู้บริหารก็ได้พูดไว้ว่า จะใช้เงิน 750 ล้านบาทที่ได้จากการขาย IPO และที่เหลืออีก 70% จะเป็นเงินกู้
ปัญหาของผมคืออย่างนี้ครับ กำไร ในนี้จะเป็น 85,000,000 EPS = 85,000,000/400,000,000 = 0.21แล้วถ้า TPCH ปันผล 40% ของกำไร จะเท่ากับ 0.21 x 40% = 0.084

ถ้าใช้หลักขี้หมา เงินปัลผล x100/ ดอกเบี้ยเงินฝากผมคำนวณได้ แค่ 4.2 บาท

ซึ่งผมว่าผมต้องคำนวณอะไรผิดแน่ๆ รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ

แต่จากที่ลองทำดู ความรู้สึกผมมันบอกว่า TPCH ขึ้นมารอผลประกอบการของปีนี้แล้วครับ

แต่ผมว่า TPCH ยังมีการเติบโตอีกไกลเพราะจากข่าวที่อ่าน ตั้งใจจะทำ 150-200MW


ตอบลูกศิษย์ :

1. TPCH เป็น Holding Company ซึ่งการที่ท่านจะเดา E เพื่อใช้หลักขี้หมา โดยผมอนุญาติทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่ TPCH จะจ่ายปันผลได้ ต้องมีรายได้ที่เป็นเงินสดที่มาจากการที่บริษัทย่อย(ลูก) หรือบริษัทร่วมจ่ายปันผลให้ TPCH เพราะถ้าไม่ปันผลให้ TPCH ในรูปตัวเงินจริงๆ TPCH จะมีกำไรทางบัญชีคือจากการได้สิทธิบันทึกตามหลักการบัญชีครับ

2. หลังจากนั้นท่านต้องมาดูว่า TPCH มีนโยบายจ่ายปันผลเท่าไหร่

3. หลักขี้หมายังไม่สามารถใช้กับ TPCH ได้เป็นเพราะ

3.1 TPCH อยู่ในช่วงเจริญเติบโต นักลงทุนจะไม่สนใจปันผล แต่จะสนใจส่วนต่างของราคา [Capital Gain]

3.2 สำหรับกิจการผูกขาดขอให้ท่านใช้หลัก P/BV ที่ 3 เท่าจะดีกว่าครับ

4. ผมเคยเขียนคอลัมน์ “เจาะหุ้น ตอน TPCH” ซึ่งท่านสามารถใช้เป็นแนวทางประกอบเทียบเคียงได้ครับ

5. หวังว่าผมจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับท่านอีกครับ ถ้าท่านตั้งใจ แล้วเอาจริง ผมจะเต็มที่กับท่านเช่นกัน

ด้วยความเคารพ
กำพล อังศุเกษตร์