Head ชั่วโมงเรียนหุ้น

แผนที่ความสำเร็จ

แผนที่ความสำเร็จ

2

ทุกครั้งของการสอนหนังสือให้กับคนที่อยากจะเป็นคนรวย ผมจะเอากระดาษแผ่นนี้โชว์ให้ดู ว่าแผนที่ของความสำเร็จมีเส้นสายเป็นอย่างนี้
อยากให้นักเรียนลองไล่เส้นสายดู แล้วลองทำความเข้าใจด้วยตัวเองดู ว่าตัวเองเข้าใจมากน้อยอย่างไร ใครไม่เข้าใจ หรือสงสัยตรงไหนเขียนมาถามได้ ผมจะอธิบายเป็นฉากๆ ให้ร้องอ๋อกัน

หมายเหตุ วันนี้ยังวนเวียนอยู่ อ.แม่สอด จ.ตาก ตอนสายว่าจะแวะเข้าเหมืองสังกะสี