Head ชั่วโมงเรียนหุ้น

ตาทิพย์กับราคาหุ้น IEC

อยากให้อ่านบางตอนของหนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าว เล่ม 1 ที่เขียนเมื่อเกือบมิถุนายน 57 มาวันนี้เดือนตุลาคม 57 เหตุการณ์เกิดเป็นความจริงขึ้นมา 100% (ขนลุก)

การลดทุนด้วยการลด PAR เพื่อล้างขาดทุนสะสมตามรายงานหน้า 117 ของ IEC ไม่ได้ทำให้ส่วนทุนเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สามารถใช้ส่วนทุนนี้เป็นตัวตั้งในการคิดได้เลย แล้วเอาเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดที่ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมบวกเข้าไป ก็จะได้ส่วนทุนใหม่ทั้งหมด

อาจารย์ : ถูกต้องแล้ว จำนวนหุ้นเพิ่มทุนขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม รวม 41,206,146,308 หุ้น คูณด้วย 0.025 บาท (ราคาขาย) จะได้เงิน 1,030,153,657.70 บาท เมื่อบวกเข้าไปกับส่วนทุนในงบดุล ณ 31/3/57 จำนวน 1,680,235,000 บาท จะได้ส่วนทุนใหม่หลังเพิ่มทุนขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 2,710,388,657.7 บาท (ทบทวนหน้า 61)

ส่วนทุน 2,710 ล้านบาทโดยประมาณ ยังไม่รวมกำไรที่เกิดจาก EBITDA 450 ล้านบาท (ตามข่าวหน้า 16) หากสมมติว่าเอาซัก 350 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ

ลูกศิษย์ : 350 ล้านบาท ที่เป็นกำไรสุทธิ อาจารย์เอามาจากไหน

อาจารย์ : ผมเดาเอา ว่า 100 ล้านบาท เป็นค่าเสื่อม ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล

ลูกศิษย์ : ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเอา 350 ล้านบาท บวกเข้าไปกับส่วนทุนใหม่ด้วยก็จะได้ 2,710,388,657.7 บาท บวกด้วย 350,000,000 บาท เป็นส่วนทุนใหม่หลังเพิ่มทุนขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและรวมเอากำไรสุทธิที่จะเกิดขึ้นในปี 57 เข้าไปแล้ว ทำให้ได้ส่วนทุนใหม่ จำนวน 3,060,388,657.7 บาท และถ้าผมเอาจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อนการเพิ่มทุนที่มีจำนวน 123,618,438,692 หุ้น ตั้งแล้วบวกด้วยจำนวนหุ้นเพิ่มทุน 41,206,146,308 หุ้น จะได้หุ้นทั้งหมด 164,824,585,000 หุ้น

เอาจำนวนหุ้นที่เป็นหลักแสนหุ้นนี้ไปหาร จะได้มูลค่าหุ้นทางบัญชี (BV) 0.01856

อาจารย์ : คุณลองเอา BV 0.01856 บาท ตั้งแล้วคูณด้วย 3 ดู จะได้ราคาที่เท่าไร

ลูกศิษย์ : 0.0557 บาทโดยประมาณ

อาจารย์ : ก็ปัดเป็น 0.06 บาทได้ แสดงว่าปี 57 นี้ IEC ขึ้นไปที่ 0.06 บาท และตอนนี้ (23/6/57) IEC มีราคาอยู่ที่ 0.03 – 0.04 บาทโดยประมาณ มีความหมายว่า IEC กำลังอยู่ในเทศกาลการเทิร์นอราวด์ ถึงแม้จะมีหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มขึ้นอีก 41,206,146,308 หุ้น (ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม) ก็ตาม ก็ไม่น่าจะทำให้ราคา IEC ตกลงมา

ลูกศิษย์ : เหตุที่ทำไม IEC ไม่ตก ก็เพราะ EBITDA 450 ล้านบาท ที่ในจำนวนนี้จะเป็นกำไรสุทธิ ซึ่งอาจารย์เดาว่า 350 ล้านบาท บวกกับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่จะได้เข้ามา 1,030 ล้านบาทโดยประมาณ โดยในจำนวนนี้จะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ 618 ล้านบาทโดยประมาณ เมื่อเดาอนาคตของ IEC มาพิจารณาประกอบด้วย ว่าปี 57 มีเงินสด (เพิ่มทุน) เข้ามาอีก 1,030 ล้านบาท เงินพันกว่าล้านบาทนี้จะเอาไปลงทุนสร้างรายได้และกำไรสุทธิที่โตขึ้นอีกในงบกำไรขาดทุน ด้วยเหตุนี้ หุ้น IEC จึงได้รับอานิสงส์จากผลทางจิตวิทยาที่คาดการณ์ (เชื่อ) ว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเพิ่มทุนจะต้องโตขึ้นแน่นอน ทำให้ BV ณ สิ้นปี 57 ที่คำนวณได้ 0.01856 บาทโดยประมาณ จะต้องใหญ่ขึ้นในปี 58 แน่นอน และราคา 0.06 บาท ในปี 57 ที่ให้ P/BV เป็น 3 เท่า จะต้องปรับตัวลดลงในปี 58 อีกทั้งปี 59 E ก็ต้องไม่ลดต่ำกว่าปี 58 แถมมีแนวโน้มว่า E จะโตขึ้นอีก อันเนื่องจากอานิสงส์ของเงินลงทุนใหม่ 1,030 ล้านบาท ที่มาจากการเพิ่มทุน

ลูกศิษย์ : อาจารย์กำลังอธิบายว่า ราคาหุ้นขึ้นทะลุ 0.06 บาทได้ เพื่อรักษา P/BV ในปี 58 ให้ขึ้นมาอยู่ที่ 3 เท่าเหมือนเดิม

อาจารย์ : ถูกต้องแล้ว ด้วยเหตุผลตามที่วิเคราะห์ โดยใช้ P/BV ว่าหุ้นเทิร์นอราวด์ราคาจะไปที่ 3 เท่าของ BV ซึ่งถือเป็นราคาขั้นต่ำปี 57 และสามารถไปต่อได้ในปี 58 และถ้านับรวมเรื่องการเก็งกำไรว่าเงิน 1,030 ล้านบาท จะเอาไปทำโครงการอะไรบ้าง ก็ยังถือว่า IEC มีสตอรี่ (Story) ที่น่าสนใจและเก็งกำไรได้ตลอด

ลูกศิษย์ : ยังไม่นับรวมหุ้น 40,000,000,000 หุ้น ที่จะขายให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง ในราคาตลาดลด 10% (รายงานหน้า 120)

อาจารย์ : ถูกต้องแล้ว IEC จึงมีทิศทางขาขึ้นชัดเจนมากกว่าจะลง

ลูกศิษย์ : หมดตัวหรือครับอาจารย์

อาจารย์ : ข้อนี้คุณต้องตอบเอง