SOS_023heroes feature_1-01

8 ข้อควรรู้ก่อนการลงทุน E โตแบบไหน… ที่ทำให้หุ้นขึ้น

E โต 100% แต่หุ้นไม่ขึ้นก็มี

SOS_023heroes_1-01
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ