SOS_018heroes feature-01

3 รูปแบบ… ซื้อถูก ขายแพงอย่างไร ให้สำเร็จ

ซื้อถูก ขายแพงสำเร็จ อยู่ที่เดา E แม่น
ถาม : ผมพอจะจับหลักการเล่นหุ้น ให้ได้กำไรได้แล้วครับ มันขึ้นอยู่กับการเดากำไรสุทธิ (E) ว่าจะต้องโตขึ้น ถ้า E มันโตขึ้นจริง ราคาหุ้นก็จะขึ้น เพราะคนเล่นหุ้นจะได้เงินปันผลที่มากขึ้นกว่าปีก่อน ด้วยเหตุนี้หุ้นจึงต้องขึ้น
ตอบ : คุณเข้าใจถูกต้องแล้ว ถ้า E ไม่โตจากปีก่อนหน้า ราคาหุ้นก็ไม่ไปไหน หรือถ้าหาก E น้อยกว่าปีก่อนหน้า เงินปันผลก็มีทิศทางว่าจะจ่ายน้อยลง หุ้นก็ต้องตกลง

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ

SOS_018heroes-01