ครูพัก...ลักจำ พี่แป๊ก แ

อิทธิพลเงินหยวน

 

เงินหยวน

พอดี : ในปัจจุบันเราต้องยอมรับน่ะค่ะ ว่าเงินหยวนนั้นเริ่มมีบทบาทหน้าที่ในเศรษฐกิจโลกอย่างเห็นได้ชัดและมีอิทธิพลกับโซนเอเซียและรวมถึงประเทศไทยของเราด้วย  ดูจากผลกระทบที่สหรัฐอเมริกาได้รับตอนที่จีนประกาศลดค่าเงินหยวนลง ทำให้เฟด ที่บอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนั้น กลับไม่กล้าที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้เลย เห็นได้ชัดว่าค่าเงินหยวนสามารถเขย่าวงการเศรษฐกิจโลกได้

เต็มใจ : และในตอนนี้ทางด้านของกองทุนระหว่างประเทศ หรือ (IMF) มีมติให้หยวนอยู่ในตะกร้าเงินสิทธิพิเศษถอนเงิน หรือ Special Drawing Rights: SDRs  ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญของเงินหยวนในการเป็นสกุลเงินหลักของโลกอย่างเป็นทางการ แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางการจีนได้พยายามเคลื่อนไหวทำความตกลงทางการค้ากับหลายประเทศให้มีการซื้อขายและแลกเปลี่ยนเงินหยวน ซึ่งมติของไอเอ็มเอฟเท่ากับย้ำให้เห็นความสำคัญของเงินหยวนมีมากขึ้น

พอดี : ในมุมของบรรดานักวิเคราะห์และนักการเงินอาจประเมินว่าในระยะสั้นค่าเงินหยวนคงไม่มีผลกระทบต่อตลาดเงินมากนัก แต่หากย้อนกลับไปพิจารณานโยบายทางการเงินของรัฐบาลจีนจะเห็นว่ารัฐบาลจีนดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวังและอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการดำเนินนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในการเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจของจีน แม้จะเผชิญแรงกดดันจากตลาดเงินโลกต่อค่าเงินหยวน

แต่รัฐบาลจีนก็ไม่ได้ทำตามข้อเรียกร้องและยังคงมุ่งดำเนินนโยบายของตัวเองอย่างระมัดระวังแน่นอนว่าบทบาทของค่าเงินหยวนในตลาดเงินโลกคงยังไม่อาจเทียบได้กับค่าเงินสกุลหลักที่ใช้ทำการค้าระหว่างประเทศกันมานานอย่างเงินดอลลาร์ หรือ เยนของญี่ปุ่น หรือแม้แต่ยูโร แต่บทบาทของเงินหยวนจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณการค้าของจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก และยิ่งปริมาณการค้าของจีนมากเท่าไร บทบาทของค่าเงินหยวนอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจเร็วกว่าที่มีการประเมินกันไว้กันก่อนหน้านี้ และนั่นอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในดุลอำนาจของสกุลเงินในอนาคตกรณีของไทยย่อมหลีกหนีอิทธิพลของค่าเงินหยวนไม่พ้น

เต็มใจ : ใช่แล้วพอดี………. เพราะปัจจุบันจีนถือเป็นประเทศคู่ค้าใหญ่สุดของไทย โดยแซงหน้าสหรัฐและญี่ปุ่นมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา และยิ่งแนวโน้มความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศมีมากขึ้น บทบาทของค่าเงินหยวนต่อการค้าการลงทุนของไทยก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น แม้ขณะนี้หน่วยงานอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เริ่มเห็นความสำคัญของค่าเงินหยวนมาก่อนหน้านั้นแล้ว แต่การเตรียมพร้อมสำหรับภาคธุรกิจยังมีค่อนข้างน้อยแน่นอนว่าบางคนอาจประเมินว่าบทบาทต่อการค้าการลงทุนจริงๆ นั้นอาจต้องใช้เวลา เนื่องจากจีนมีข้อจำกัดทางโครงสร้างพื้นฐานภาคการเงิน แต่เราต้องไม่ลืมว่าที่ผ่านมา รัฐบาลจีนสามารถดำเนินนโยบายต่างๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งในบางกรณีอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าที่ประเมินกันไว้ และที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเพียงใด ดังนั้นจึงไม่ควรประเมินรัฐบาลจีนต่ำเกินไป และอำนาจของรัฐบาลค่อนข้างเด็ดขาดและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

พอดี :  เราเห็นว่านับจากนี้ไป ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปอาจจำเป็นต้องตื่นตัวต่อบทบาทของค่าเงินหยวนมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมานั้นคนไทยได้ตื่นตัวกับบทบาททางการค้าของจีนเป็นอย่างดีแล้ว เพียงแต่บางกรณีอาจปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของจีนไม่ทัน ซึ่งบางรายได้รับผลกระทบอย่างมากจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ดังนั้นกรณีมติของไอเอ็มเอฟ ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างแท้จริงของบทบาทค่าเงินหยวนและเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งของจีนบนเวทีโลก ซึ่งไทยในฐานะอยู่ในเขตอิทธิพลเศรษฐกิจจีนจึงต้องเตรียมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

 

ข้อมูลจาก บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ