ครูพัก...ลักจำ พี่แป๊ก แ

สตาร์ทอัพ

 

startup

พอดี : จากข่าวนี้  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานลงนามความร่วมมือ “พลังประชารัฐ” โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ 3 กรอบหลัก คือเอสเอ็มอี, สตาร์ทอัพและโซเชียล เอ็นเตอร์ไพรซ์ โดยกล่าวว่า ความเข้าใจเรื่องเอสเอ็มอีในปัจจุบัน เริ่มมีกลุ่มคนที่เข้าใจมากขึ้น จากที่ผ่านมามองเป็นส่วนประกอบเล็กน้อยของประเทศ แต่เชื่อว่าภารกิจสร้างความเข้มแข็งให้เอสเอ็มอี นอกจากจะต้องใช้ความเข้าใจแล้วต้องช่วยขับเคลื่อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากมีทีมเศรษฐกิจที่ดี และผู้นำที่เข้าใจแล้ว การได้รับความร่วมมือจากส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษาต่างๆ รวม 66 องค์กรร่วมกัน จะเพิ่มศักยภาพ ลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมเพิ่มขีดความสามารถให้แข่งขันในระดับประเทศได้  พี่คิดว่าไงค่ะ

เต็มใจ : พี่ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยละ เพราะประเทศที่จะพัฒนาไปข้างหน้าได้คือประเทศที่ต้องมีพร้อมทั้งความคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นทุกวัน และมีผู้แปรความคิดให้สร้างมูลค่าขึ้นมาได้ ซึ่งนโยบายวันนี้คือต้องเริ่มจากการผลักดันให้ไทยเป็นสังคมแห่งความคิดใหม่ๆ โดยมีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นจุดเริ่มต้นจะดีมากๆ เลย

พอดี : พี่รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ กระทรวงการคลังจะจัดตั้ง “สตาร์ทอัพ เซ็นเตอร์” เป็นศูนย์กลางระดมสตาร์ทอัพทั่วประเทศให้มาจดทะเบียน เพื่อรู้จำนวนสตาร์ทอัพ และพัฒนานโยบายรองรับความต้องการ พร้อมทั้งหาแหล่งร่วมทุนหากต้องการ ซึ่งเริ่มต้นกระทรวงการคลังมีทุนเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 3-4 พันล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งร่วมกับเอสเอ็มอีแบงก์และธนาคารออมสินอีกรายละ 3 พันล้านบาทเพื่อเป็นกองทุนงวดแรกที่พร้อมเข้าไปเกื้อหนุนหากสตาร์ทอัพต้องการ

เต็มใจ : โอ้โห… แบบนี้เยี่ยมไปเลย

พอดี : และขณะที่ภาคการศึกษาก็จะเข้ามามีส่วนปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้มากขึ้น จากเดิมที่มีแค่หลักสูตรเอ็มบีเพื่อป้อนบริษัทใหญ่เท่านั้น ส่วนกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะทำหน้าที่เป็นหลักในด้านต่างๆ เช่น กระทรวงไอซีทีจะเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก

เต็มใจ :  และเมื่อเกิดสตาร์ทอัพขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้ ก็คือทุกภาคส่วนต้องไม่เพิกเฉยปล่อยปละละเลย แต่ต้องช่วยเหลือทุกอย่างที่สตาร์ทอัพต้องการ ทั้งเงินทุนหรือการจูงใจ เช่น มาตรการทางภาษีให้บริษัทใหญ่ๆ เข้ามาช่วยเหลือบริษัทเล็กๆ เหมือนพี่จูงน้องในทางที่ถูกต้อง ไม่เข้ามากลืนกิน ตลอดจนองค์ประกอบทางกฎหมายหรือระเบียบที่จะปรับแก้ให้เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพยืนขึ้นมาได้

พอดี : ทั้งนี้รัฐบาลวางเป้าหมายให้เกิดสตาร์ทอัพในทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตร หรือการบริการ และในไม่ช้าจะเกิด1 ตำบล 1 เอสเอ็มอีเกษตร เพื่อสร้างนักรบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ประกอบการได้

เต็มใจ : เห็นแบบนี้แล้วพี่ชอบจังเลย….. เรียกได้ว่าแผนงานเบื้องต้นของรัฐบาลมาถูกทางแล้ว ซึ่งประเทศจะพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ต้องมีผู้ประกอบการจำนวนมาก เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งทั้งรายใหญ่ รายเล็ก จะปล่อยให้รายใหญ่เติบโตขึ้นๆ ขณะที่รายเล็ก คนรุ่นใหม่มีแนวคิดดีๆ กล้าที่จะลองผิดลองถูก ต้องล้มตายไปตามลำพังคงไม่ใช่แนวคิดที่ชาญฉลาดมากนัก

พอดี : เพราะฉะนั้นการระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน และมีนโยบาย กฎระเบียบที่ชัดเจนจากรัฐคอยเกื้อหนุน โอกาสทางธุรกิจของสตาร์ทอัพน่าจะสดใส ซึ่งต้องพิสูจน์กันต่อไป จากจุดเริ่มต้นที่ส่งสัญญาณดีจะสามารถสานฝันและสร้างความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพสู่ปลายทางได้มากเพียงใด

เต็มใจ : สุดท้ายก็อยากให้ผู้ที่มีแนวคิดดีๆ และกำลังจะทำออกมาให้เป็นรูปธรรม  ก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปก็แล้วกันน่ะ

พอดี : สาธุ

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm