ครูพัก...ลักจำ พี่แป๊ก แ

ราคายาง

พอดี : พี่ค่ะ รัฐบาลประกาศซื้อยางในราคาที่สูงกว่าตลาดให้กับเกษตรกรแล้วละค่ะ หลังจากที่ราคายางตกต่ำมาโดยตลอด

ยาง2

เต็มใจ :  ปัญหานี้จริงๆ พี่ว่าน่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายละน่ะ ทางฝ่ายเกษตรกรก็คงจะไม่ไหวกันจริงๆ แล้ว ส่วนทางรัฐบาลจะผลีผลามไม่ได้ก็ต้องวางแผนเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งการคิดหน้าคิดหลังก็ถือว่าถูกแล้ว

พอดี : ซึ่งรัฐบาลอนุมัติให้แก้ปัญหาราคายางตกต่ำโดยขอให้หน่วยราชการที่มีการใช้ยางพาราในโครงการของรัฐจัดซื้อไปใช้ โดยตัวเลขจากการรายงานของหน่วยงานรัฐทั้ง 8 กระทรวง พบว่ามีตัวเลขการใช้ยางในช่วง 2 ปี คือปี 2559 – 60 ราวแสนตัน ค่ะ

เต็มใจ : แต่หากเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ออกมาในแต่ละช่วงจะเห็นว่าปริมาณการรับซื้อของหน่วยงานรัฐนั้นแทบไม่มีความหมายต่อราคายางพาราในตลาด หากแนวโน้มตลาดโลกยังไม่ฟื้นตัว เนื่องจากราคายางพาราขึ้นอยู่กับความต้องการในตลาดโลกเป็นสำคัญน่ะ

พอดี :  แน่นอนค่ะ ว่าข้อเสนอขอให้รัฐบาลประกันราคาที่ระดับ 60 บาทต่อกิโลกรัมนั้นเป็นเรื่องที่เป็นแทบไม่ได้ หากเปรียบเทียบกับราคาในตลาด รวมทั้งปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมหาศาล ซึ่งหากต้องการแทรกแซงราคาดังกล่าวจริง รัฐบาลจำเป็นต้องหาเงินมานับแสนล้านบาทเข้าพยุงราคา

เต็มใจ : และนั่นก็เป็นประตูที่ปิดตายสำหรับรัฐบาลนี้ที่ประกาศตั้งแต่ต้นว่าจะไม่มีนโยบายประชานิยมในลักษณะอุดหนุนราคาแบบไร้เหตุผล และหากจะทำจริง รัฐบาลก็ไม่มีเงินมากพอสำหรับมาใช้อุดหนุนราคายางพารา ดังนั้นมาตรการให้หน่วยงานรัฐเข้าซื้อยางพาราในท้องตลาด ก็เป็นเพียงการผ่อนจากหนักให้เป็นเบา ซึ่งอย่างน้อยก็ได้ผลทางจิตวิทยา เพื่อหวังให้ราคายางกระเตื้องขึ้นจากระดับปัจจุบัน

พอดี : พอดีว่าแต่ตราบใดที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและปริมาณการผลผลิตยังล้นตลาด ซึ่งไม่เพียงแต่การผลิตของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีจากประเทศอื่นที่เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในช่วงราคายางพาราขึ้นสูงกว่าระดับ 140 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งหากต้องการแก้ปัญหาที่แท้จริง อาจต้องมีการทบทวนระดับนโยบายหลายด้าน

เต็มใจ : ถูกต้องน้อง คือทุกอย่างต้องใช้เวลาทบทวนให้ดี  โดยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มียางพาราเป็นวัตถุดิบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้หลายแห่ง รวมทั้งการสร้างเมืองยางหรือนิคมอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อส่งเสริมการใช้เป็นวัตถุดิบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรของไทย แต่อุตสาหกรรมที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบก็ยังต้องพึ่งพาตลาดโลกเช่นกัน

พอดี :  ดังนั้นตราบใดที่เรายังพึ่งพาตลาดโลกในทุกด้าน เราต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งว่าจะหามาตรการรับมืออย่างไรกับความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดโลก ทั้งเรื่องการผลิตและการดำรงชีพ

เต็มใจ :  การทบทวนเกี่ยวกับการเพาะปลูกยางพาราของเกษตรกรไทยถือว่ามีความจำเป็นอย่างมาก เพราะรัฐบาลก่อนหน้านี้ได้สนับสนุนปลูกยางพาราล้านไร่ ซึ่งขณะนี้ได้กระจายไปในหลายภูมิภาค และนโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงราคายางพาราอยู่ในระดับสูง จึงมีเกษตรกรและนักลงทุนให้ความสนใจกันมาก

พอดี : ใช่เลยค่ะพี่  แม้กระทั่งจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ทางภาคเหนือก็ยังซื้อต้นยางไปปลูก เพราะคิดว่าราคายางจะดีเอามากๆ นั่นเอง แต่หากในช่วงที่ยางราคาต่ำเช่นปัจจุบัน รัฐบาลอาจจำเป็นต้องหันมาประเมินนโยบายดังกล่าวใหม่อีกครั้ง ด้วยการออกนโยบายลดพื้นที่เพาะปลูกเพื่อลดปริมาณพื้นที่ให้เหมาะสม

เต็มใจ : นอกจากนี้ รัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีมาตรการระยะยาวเพื่อเปิดทางเลือกให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการจูงใจไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น อีกทั้งจะต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงความผันผวนที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งอาจมีขึ้นหรือลง จึงจำเป็นต้องพร้อมรับผลกระทบด้วย เพราะรัฐบาลไม่อาจช่วยเหลือได้ตลอดไป ในขณะที่ยังมีความจำเป็นด้านงบประมาณด้านอื่นอีกมาก แม้ว่าการแก้ปัญหาภาคเกษตรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและใช้เวลา  แต่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังได้แล้วละ เพราะเราก็ยังได้ขึ้นชื่อว่า ประเทศเกษตรกรรม

พอดี : เราเห็นว่ามาตรการแก้ปัญหาครั้งนี้ ถือเป็นมาตรการที่สามารถทำได้ในช่วงเวลานี้ แต่คำถามต่อไปคือจะทำอย่างไรในระยะต่อไป เมื่อมีการประเมินว่าเศรษฐกิจโลกจะยังไม่ฟื้นตัวและยิ่งแนวโน้มราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำจึงเป็นไปได้ยากที่ราคายางพาราจะฟื้นตัวได้ ซึ่งผลผลิตจากนี้ไปจะมีเพิ่มมากขึ้นกว่านี้

เต็มใจ : และจากผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งเป็นแรงกดดันรัฐบาลมากขึ้นหากไม่มีมาตรการรองรับที่เพียงพอ

พอดี : ดังนั้นผลผลิตครั้งต่อไปที่กำลังจะออกสู่ท้องตลาดจะเป็นระเบิดเวลาลูกต่อไปที่รอการแก้ไข

เต็มใจ : หวังว่าคงจะมีแนวทางแก้ไขที่เป็นในทางแก้ไขระยะยาว ซึ่งทั้งภาครัฐและประชาชน คงต้องหันหน้าเข้าหากันและแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm