23

แพ้ทาง…

ชีวิตนี้ไม่เคยชนะเจ้าซักครั้ง…แพ้ทางเจ้าประจำ…เพราะอะไรกัน…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ schoolofstock.in.th
feature pic34
การวิเคราะห์ทางเทคนิคให้คำตอบได้เลยแบบไม่ต้องคิดมาก รายย่อยจึงสน
ใจกราฟมากกว่าสนใจพื้นฐาน จึงเป็นทางให้รายใหญ่หรือเจ้ามือดักทางได้ถูก
อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
หนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าวเล่ม 2 บทที่ 53 หน้า 521