Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของบัญชี

ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

ตอน: แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของบัญชี

 

พงศกร: เฮียครับ คราวที่แล้วเห็นเฮียบอกว่าวันนี้จะเรียนเรื่องแนวคิดของบัญชี มันคืออะไรหรือครับเฮีย

 

เฮียทวี: อ๋อ มันเป็นข้อสมมติฐานที่นักบัญชีคิดขึ้น และงบการเงินทั้งหมดที่เราใช้วิเคราะห์หุ้นก็จัดทำขึ้นภายใต้สมมติฐาน 2 ข้อนี้ครับ

 

1) เกณฑ์คงค้าง

2) การดำเนินงานต่อเนื่อง

 

พงศกร: เกณฑ์คงค้างคืออะไรหรือครับเฮีย

 

เฮียทวี: เกณฑ์คงค้าง หรือภาษาอังกฤษเรียนว่า Accrual basis หมายถึงเกณฑ์ที่บริษัทต้องบันทึกรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีเมื่อเกิดขึ้นครับ

 

พงศกร: ไม่เข้าใจเลยครับเฮีย ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับ

 

เฮียทวี: ได้ครับ เกณฑ์คงค้างหมายถึงบริษัทต้องบันทึกรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีเมื่อเกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีการรับหรือจ่ายเงินสดแล้วหรือไม่ก็ตาม เพราะนักบัญชีบอกไว้ว่าหากรายการนั้นกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินให้นักบัญชีบันทึกรายการเหล่านั้นได้เลย ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่ได้รับหรือจ่ายเงินออกไปก็ตาม

 

ยกตัวอย่างเช่นบริษัทขายของโดยให้เครดิตการค้า 60 วัน บริษัทต้องบันทึกรายรับจากการขาย ณ วันที่ขายของได้เลย ไม่ต้องรอให้ได้รับเงินจากลูกค้าแล้วค่อยมาบันทึกบัญชี

ในทางกลับกันเวลาบริษัทซื้อของ ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับเครดิตการค้าจากผู้ขาย บริษัทก็ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่รับของเช่นกัน เพราะเมื่อบริษัทรับของแล้วนักบัญชีถือว่าบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อถึงกำหนด บริษัทจึงต้องบันทึกรายการซื้อของนี้เป็นค่าใช้จ่ายในทันที

 

พงศกร: อ๋อ อย่างนี้แปลว่ารายได้และค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบการเงินของบริษัทที่เราอ่านกัน ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดเข้าหรือออกจากบริษัทสิครับเฮีย

 

เฮียทวี: ถูกต้องครับ ผลกำไรสุทธิของกิจการอาจจะไม่เท่ากับจำนวนเงินสดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบระยะเวลานั้นๆก็เป็นได้

 

พงศกร: อ๋อ เข้าใจละครับ

 

เฮียทวี: ส่วนแนวคิดข้อ 2) ในการทำบัญชีก็คือ

 

งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามแนวติดที่ว่า บริษัทจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและดำรงอยู่ต่อไปในอนาคต ดังนั้นมูลค่าของทรัพย์สินที่บริษัทเป็นเจ้าของจึงอาจจะไม่แสดงมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ถ้าบริษัทเลิกกิจการ

 

พงศกร: เฮียครับผมสงสัยนิดนึงครับ ไม่ใช่ว่าถ้าบริษัทปิดกิจการบริษัทจะขายทรัพย์สินได้พอๆกับมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินหรือครับ

 

เฮียทวี: จะพูดอย่างนั้นก็ถูก แต่บริษัทที่เลิกกิจการส่วนมากเป็นบริษัทที่ไม่มีอนาคต หรือล้มละลายนั่นเอง เมื่อเป็นอย่างนี้บริษัทก็ต้องทำการขายทรัพย์สินออกเพื่อเอาเงินมาจ่ายเจ้าหนี้ ซึ่งการขายในกรณีแบบนี้ส่วนมากทรัพย์สินจะขายไม่ได้ราคาเท่าที่ควร

 

พงศกร: อ๋อ เข้าใจแล้วครับเฮีย

 

ด้วยรัก

พงศกร บุญวรเมธี

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm