10

เหล็กไหล

ปัจจัยที่จะทำให้หุ้นแต่ละประเภทปรับตัวขึ้นได้มีแตกต่างกันไป…แล้วหุ้นของเราล่ะ…ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ www.schoolofstock.in.th
feature pic18
อย่างกิจการเหล็ก ความสำเร็จก็จะอิงอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ
ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี หุ้นในกิจการแข่งขันจะได้รรับผลกระทบ ทำให้ราคาหุ้น
แกว่งตัวลง และถ้าเศรษฐกิจไม่ดีต่อเนื่องและยาวนาน ราคาหุ้นจะตกมาก
กว่าจะขึ้นกลับมาต้องใช้เวลามาก
อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
หนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าวเล่ม 1 บทที่ 30 หน้า 250