หัวหน้า รปภ-01

เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับการโพสข้อความ “ลามก”

วันนี้ รปภ. มารายงานตัวช้า 1 วัน ถูกครูใหญ่เรียกไปรายงานตัวและออกใบเตือนเรียบร้อย โทษฐานมาทำงานสาย (จบกันโบนัสปีนี้ท่าจะอดแล้วเรา…!)

เอ้า!มาดูกันว่าสองสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยเรื่องความผิดฐานต่างๆ เกี่ยวกับการนำเอาข้อมูล ที่มีลักษณะต่างๆ เข้าสู่คอมพิวเตอร์ เช่น การนำข้อมูลที่ปลอมหรือเป็นความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์, การนำเอาข้อมูลอันเป็นเท็จที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง หรือความตื่นตระหนกตกใจของประชาชน เข้าสู่คอมพิวเตอร์, การนำเข้าข้อมูลใดๆซึ่งเป็นความผิดต่อกฎหมาย ความมั่นคงภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ นี่ก็เป็นเรื่องที่เคยเล่าสู่กันฟังแล้วเมื่อสองสัปดาห์ก่อน

สำหรับสัปดาห์นี้ จะขอนำเอาประเด็นความผิดที่เกี่ยวกับการนำเอาข้อมูลซึ่งมีลักษณะ “ลามก” เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเป็นความผิดมาอธิบายและยกตัวอย่างการทำผิดให้นักเรียนได้ฟัง เผื่อวันข้างหน้า นักเรียนจะได้ไม่เผลอโหลดวีดีโอ หรือเอาภาพวาบหวิวไปโพสลงในอินเทอร์เน็ต อย่างเมามันอย่างในอดีต มาตรา 14 (4) บัญญัติเอาไว้ว่า

“ มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดดังที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้า ( 5 ) ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท (100,000) หรือทั้งจำทั้งปรับ

(1)  ……

(2)  ……..

(3)  ……….

(4)  นำเข้าสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนหรือประชาชน…”

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา 14 (4)

1)   ผู้ใด หมายถึงใครก็ได้ที่เป็นบุคคลตามกฎหมาย

2)   นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

3)   ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ ลามก และประชาชนอาจเข้าถึงได้

  1. อธิบาย คำว่า “ลามก” ความผิดตามมาตรานี้ กับ ป.อาญามาตรา 287 นั้นเป็นความผิด ที่มีหลักการเดียวกัน แต่ที่ต้องบัญญัติไว้ใน พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 นั้น ก็เพราะเหตุว่าต้องการให้คนทำผิดได้รับโทษหนักขึ้น ดังนั้นคำว่า “ลามก” ตาม พรบ.นี้ ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 287 ป.อาญา ความมีดังนี้

มาตรา 287 ผู้ใด

(1)  เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่าย หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักร พาไปหรือสั่งให้พาไปหรือทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก

(2)  ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น

(3)  เพื่อจะช่วยการทำให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ ว่ามีบุคคลกระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุ หรือสิ่งของลามก ดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำว่า “สิ่งลามก” รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนกนิษธุ์ ได้อธิบายไว้ มีความหมาย 2 ลักษณะ คือ

ก.   การแสดงพฤติกรรมทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือภาพที่นำไปสู่การตื่นเต้นทางเพศ หรือยั่วยุกามารมณ์ หรือก่อกำหนัด

ข.   สิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกรังเกียจ เช่น แสดงด้วยวัตถุสิ่งของทางเพศ ในลักษณะหยาบช้า น่ารังเกียจ เป็นต้น

มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 3510/2531 ภาพหญิงยืนเปลือยกายกอดชาย ภาพหญิงสวมกางเกงในโปร่งตา มีผู้ชายนอนกอดมือโอบบริเวณทรวงอก ภาพหญิงเปลือยกายท่อนบนใช้มือจับหูโทรศัพท์กดที่อวัยวะเพศ ภาพหญิงเปลือยกายมีแหคลุมตัวมือข้างกุมนมอีกข้างหนึ่งกุมอวัยวะเพศ ภาพหญิงเปิดเสื้อให้เห็นนม ล้วงมือเข้าไปในกระโปรง ภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงใช้มือล้วงที่อวัยวะเพศ และภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงขาสั้น มือข้างหนึ่งล้วงไปจับที่อวัยวะเพศ ภาพดังกล่าวแม้ไม่เห็นอวัยวะเพศชัดเจน แต่ก็มีลักษณะสื่อไปในด้านยั่วยุกามารมณ์ และภาพหญิงเปลือยตลอดร่างซึ่งพอเห็นอวัยวะเพศได้บ้าง ถือได้ว่าเป็นภาพอันลามก ไม่ใช่ภาพศิลปะ ที่แสดงถึงสัดส่วนความสมบูรณ์ของร่างกาย

ข้อความต่างๆ ที่ได้บรรยายถึงการร่วมประเวณีของชายและหญิงอย่างชัดเจน ละเอียดลออ โดยบรรยายถึงอารมณ์ของชายและหญิงไปในทางยั่วยุกามารมณ์ แม้จะมิได้ใช้ถ้อยคำหยาบ ถือได้ว่าเป็นข้อความอันลามก

  1. คำว่า “ประชาชน”

มีความหมายว่า “บุคคลมีมากกว่า 1 คน ขึ้นไป” ก็ถือว่าเป็น “ประชาชน” ตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้

ดังนั้นหากเว็ปไซต์ใดมีวีดีโอลามกไว้ให้เช่าหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก ก็ผิดตามมาตรานี้ หรือให้บริการจำหน่ายภาพลามกอนาจาร ผ่านอินเตอร์เน็ต แม้จะทำเฉพาะสมาชิกก็ผิดตามมาตรานี้ หรือจะโพสข้อความด้วยภาพที่แสดงสัญลักษณ์ทางเพศ ตัวอย่างเช่น ภาพนู้ด ภาพลามกล้อเลียน ที่เราเห็นในเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค มากมายนั้น ถือว่าเป็นความผิดตาม (4) ทั้งสิ้น

ซึ่งโดยส่วนตัวของผมเองก็อยากนำตัวอย่างมาให้ดูด้วยเหมือนกันแต่เกรงว่าจะมีความผิดตามมาตรานี้ เหมือนกัน จึงขอสงวนความปลอดภัยต่อนักเรียนทุกท่านไว้ในที่นี้ด้วย ฮ่าๆ

โดย รปภ.โรงเรียนสอนเล่นหุ้น (วิชิต ศรีบุรินทร์)