SOS_016heroes feature-01

เทคนิคลงทุนดีๆ… ยามหุ้นตก มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลย!!!

ใช้ใจเล่นหุ้นใช้อย่างไร
ถาม : ฝึกจิต แบบที่อาจารย์บอกว่า ถ้าจะเล่นหุ้นให้เก่ง ต้องฝึกจิต ฝึกให้เกิดอาการหยุดคิด แล้วจิตใต้สำนึกจะออกมาทำงานได้ แบบนี้เส้นทางการเล่นหุ้นของผมจึงต้องมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปด้วย
ผมลองมานั่งทบทวนดู อย่างการฝึกจิตตามลมหายใจเข้าออก ณ ระหว่างที่เอาสติจับลมหายใจเข้าออก โดยหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้า หายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออก เกิดเหตุการณ์ที่สมองหยุดคิดจริงๆ ครับ มันไม่ต่างอะไรกับการนอนหลับเลย เพราะตอนนอน สมองก็หยุดคิดเหมือนกัน ผมจึงเริ่มเชื่อว่า ตามลมหายใจแล้ว จิตใต้สำนึกจะออกมาทำงานได้
ตอบ : คุณไม่ได้เชื่อผมหรอก แต่คุณเชื่อและยอมรับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์มากกว่า

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ

SOS_016heroes-01