19

เคยกันมั้ย…

เคยกันมั้ยที่จะต้องประสบกับ…ชะตากรรมเช่นนี้…ในตลาดหุ้น…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ www.schoolofstock.in.th feature pic29
การใดที่ทำไปอย่างมีสติ การนั้นจะประสบความสำเร็จ พระพุทธเจ้าตรัส
สอนเอาไว้ คนเล่นหุ้นจึงต้องมีสติให้มากๆ ไม่หูเบา ไม่เชื่อข้อมูล จนกว่าตัว
เองจะบอกความจริงให้กับตัวเองก่อนจึงจะเชื่อได้ เพราะในตลาดหุ้นเต็มไปด้วย
ข้อมูลที่ดูเหมือนจริง แต่ไม่จริง สาเหตุก็เพราะต้องการหาประโยชน์ จาก
ความเชื่อของคนส่วนใหญ่ (รายย่อย)
อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
หนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าวเล่ม 2 บทที่ 61 หน้า 600