18

เขาว่า…

ข่าวจากที่นี่…เขาก็ว่าอย่างนั้น…ข่าวจากที่นั่น…เขาก็ว่าอย่างนี้…เขาคนนั้นคือใครอ่ะ…ติดตามเรื่องราาวของนักลงทุนหน้าใหม่ได้ที่ www.schoolofstock.in.th feature pic28
ข่าวหลายๆข่าวหากจะเชื่อ ต้องเอาข่าวมาเทียบเคียงกับงบการเงิน
และวิเคราะห์งบการเงินออกมา เพื่อจะเชื่อว่าข่าวที่ออกมาจริงหรือเท็จ
อาจารย์ชาย กิตตคุณาภรณ์
หนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าวเล่ม 2 บทที่ 52 หน้า 516