Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

Cash flow return on assets

คอลัมน์ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

ตอน: Cash flow return on assets

 

พงศกร: เฮียครับทำไมช่วงนี้มีแต่อัตราส่วนแปลกๆผมไม่เคยได้ยินชื่อเลย Cash flow return on assets

 

เฮียทวี: อ๋อ ก็ปกติ คนส่วนมากไปเน้นใช้ข้อมูลจากพวกงบกำไรขาดทุนมากกว่า แต่พวกที่หัวอนุรักษ์นิยมจริงๆจะใช้อัตราส่วนที่เกี่ยวกับงบกระแสเงินสดเข้า มาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วย

 

พงศกร: อ๋อ ครับ

 

เฮียทวี: อย่างอัตราส่วนที่เราจะเรียนกันวันนี้จริงๆก็คล้ายๆกับอัตราส่วน ROA เลย

 

พงศกร: อัตราส่วน ROA?

 

เฮียทวี: ใช่ ลืมแล้วสิท่า ROA ย่อมาจาก Return on asset สามารถหาได้ด้วยการเอา กำไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวม

 

พงศกร: อ๋อ นึกออกแล้วครับ

 

เฮียทวี: Cash flow return on assets ก็คล้ายๆกันเลยครับ เราแค่แทนที่กำไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายด้วยกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน แล้วก็หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมเหมือนเดิม

 

พงศกร: อัตราส่วนนี้กำลังบอกเราว่า ทรัพย์สินของบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานเท่าไหร่ ผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับ

 

เฮียทวี: ถูกครับ มันก็เป็นแค่อีกอัตราส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเช็คได้ว่า บริษัทใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยตัดความเสี่ยงเรื่องการตกแต่งบัญชีทำให้รายได้เพิ่มขึ้นออกไป เพราะเรานับเฉพาะเงินสดจากการดำเนินงานที่บริษัทได้รับและจ่ายไปแล้วจริงๆ

 

พงศกร: อย่างนี้แปลว่าอัตราส่วนยิ่งสูงยิ่งดีถูกไหมครับเฮีย

 

เฮียทวี: ถูกต้องครับ

 

พงศกร: อย่างนี้ผมลองคำนวณอัตราส่วน Cash flow return on assets ของบริษัท ASIAN ดูนะครับเฮีย

Untitled

9 เดือนแรกของปี 56 เงินสุดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 144.6 ล้านบาท ขณะที่ 9 เดือนแรกของปี 57 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงานอยู่ที่ 379.93 ล้านบาท

 

ขณะที่สินทรัพย์ ณ 30 กันยายน 56 อยู่ที่ 6,690.21 ล้านบาท และมูลค่าสินทรัพย์ ณ 30 กันยายน 57 อยู่ที่ 6,218.35 ล้านบาท

 

ลอง เอามาหาอัตราส่วน cash flow return on assets 9 เดือนแรกของปี 56 อยู่ที่ 144.6/6,690.21 = 2.16% ขณะที่ cash flow return on assets 9 เดือนแรกของปี 57 อยู่ที่ 379.93/6,218.35 = 6.10%

 

อย่างนี้ก็แปลว่า 9 เดือนแรกของปี 57 ทรัพย์สินของบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้มากกว่า 9 เดือนแรกของปี 56 เท่าตัวกว่าๆเลยนะครับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น

 

เฮียทวี: ถูกต้องครับ บริษัทใช้ทรัพย์สินเพื่อสร้างกระแสเงินสดได้มากขึ้น

 

นัก ลงทุนส่วนมากไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับอัตราส่วนที่ใช้ข้อมูลจากงบกระแสเงินสด แต่จากงานวิจัยของ Davesh Sharma ในปี ค.ศ. 1996 พบว่าอัตราส่วนหลายอัตราถ้าสามารถใช้ตัวเลขจากงบกระแสเงินสดเทียบเคียงได้จะ ดีกว่า ยกตัวอย่างเช่น อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินที่โดยปกติแล้วสามารถหาได้โดยเอา สินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน แต่งานวิจัยพบว่า การเอากระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานมาหารด้วยอัตราหนี้สินหมุนเวียน จะเป็นตัววัดสภาพคล่องของบริษัทที่แม่นยำกว่า

 

พงศกร: อ๋อ ครับลึกซึ้งจัง ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณเฮียมากครับ ข้อมูลเริ่มเยอะเดี๋ยวผมขออนุญาตเฮียไปทบทวนก่อนแล้วค่อยมาเรียนเพิ่มนะครับ

 

ด้วยรัก

พงศกร บุญวรเมธี

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm