Head ครูพักลักจำ

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

ใฝ่ดี : ลุงครับ โดยหลักในการปฏิบัติแล้วเนี้ย  ใครก็ตามที่คิดจะลงทุน  เขามักจะคุ้นเคยกับการได้รับผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม หรือ การเกิดผลประโยชน์ที่มากกว่าต้นทุนที่ได้ลงทุนไป  ไอ้ผลประโยชน์ที่ว่านี้  นักลงทุนทุกคนมักจะคำนวณหาออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีเทียบกับจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ใช่มั้ยครับ อย่างเช่น การฝากเงินกับธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ย 5% ต่อปี ก็ถือว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของเจ้าของเงินฝากคนนี้อยู่ที่ 5% ต่อปี

ลุงเพียร : ใช่….ก็อย่างเช่น การที่ใฝ่ดีไม่ยอมฝากเงินกับธนาคารแต่จะนำเงินไปลงทุนในธุรกิจนวดแผนโบราณที่เราคุยกันไปครั้งที่แล้ว โดยได้ใส่เงินลงทุนไป 2.0 ล้านบาท  แล้วก็มีค่านู้นนั่นนี่ ยังจำได้มั้ย  แล้วสุดท้ายก็เกิดผลตอบแทน (ย้อนอ่านวันที่ 17/06/58) ซึ่งถ้าผลตอบแทนที่จะได้รับ ถ้าคิดออกมาเป็นเปอร์เซนต์ก็จะได้ดังนี้

59563

จะเห็นได้จากตารางหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ย เท่ากับ 52%  ((-90 + 10 + 25 + 65 + 250 ) ÷ 5 )

จะเห็นได้ว่าในกรณีของการลงทุน ผลตอบแทนที่ปรากฎขึ้นมาอาจจะไม่ใช่ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังก็เป็นได้ คือนักลงทุนอาจจะคาดหวังที่ผลตอบแทน 30 % ต่อปี แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วผลตอบแทนที่ได้อาจจะมากกว่า 30% หรือน้อยกว่า30% ก็เป็นไปได้   ประเด็นของการที่เกิดเหตุการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนแกว่งไปแกว่งมาทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สงบนิ่งกับการตัดสินใจ   นักลงทุนมืออาชีพหรือนักการเงินมืออาชีพใครก็ไม่รู้คิดมาก คิดลึกจึงได้หาวิธีทำให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนนิ่งให้ได้ และให้เปลี่ยนแปลงเฉพาะผลลัพธ์ที่เป็นเพียงตัวเลขสะท้อนออกมาหลังจากที่ได้คำนึงถึงอัตราผลตอบแทน 30% (สมมติ) ไปเรียบร้อยแล้ว

ใฝ่ดี : แบบนี้ก็เข้าเรื่องของการใช้สูตร FV มาใช้ในการหา PV น่ะครับ

ลุงเพียร : ถูกต้อง คืองี้……….

ใฝ่ดี : เดี๋ยวครับลุง…ผมเอง  ก็คือ PV ที่ว่าก็คือมูลค่าปัจจุบัน  มันสามารถหาค่าได้จากการกลับสมการ FV แล้วจะได้สมการดังนี้

59720

ลุงเพียร : ใช่..ถ้าจะอธิบายสมการโดยการยืมสูตร FV มาใช้ก็จะสามารถอธิบายสมการ PV ได้ดังนี้

  1. ในฐานะของนักลงทุนที่จะต้องพิจารณาต่อผลประโชยน์สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน  และดันเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอีกต่างหาก งานนี้นักลงทุนคนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในใจของเขานิ่ง  เช่น เขาจะต้องกำหนดไปเลยว่าเขาอยากจะได้ผลตอบแทนที่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี
  2. การกำหนดผลตอบแทนที่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี ก็มีความหมายว่า ค่า r ในสมการของ PV เป็นอะไรที่ใส่ค่าได้
  3. ผลประโยชน์สุทธิที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมด ถือเป็นมูลค่าของเงินในอนาคต งานนี้เงินในอนาคตหรือผลประโยชน์สุทธิก็คือ FV ในสูตรของ PV นั่นเอง
  4. ผลประโยชน์สุทธิเกิดขึ้น 5 ปี ต่อเนื่องกันอย่างกรณีลงทุนธุรกิจนวดแผนโบราณ ก็มีความหมายว่า t เป็นจำนวนปีในสูตรของ PV นั่นเอง

 

สรุปความได้ว่า อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในกรณีการลงทุนที่เป็นสากลจะถูกกำหนดลงไปในสูตรของ PV และมาดูกันว่าค่าของ PV หลังจากเอาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังใส่เข้าไป แล้วจะให้ค่าเป็นบวกหรือเป็นลบ

ใฝ่ดี :  อย่างนี้ก็ถือได้ว่า นักลงทุนมืออาชีพอยากจะได้ผลตอบแทนที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะกำหนดอัตราลงไปในสูตรของ PV ได้เลย และรอดูว่า PV จะให้ค่าออกมาเป็นอย่างไร  ถ้าให้ค่าบวกก็หมายถึงว่าผลประโยชน์สุทธิเป็นบวกก็มีความหมายว่าเกิดส่วนต่างที่เป็นความมั่งคั่งแสดงว่าใครลงทุนในโครงการนี้ ยิ่งลงทุนก็ยิ่งรวยเร็ว ใช่มั้ยครับ

ลุงเพียร : ถูกต้อง…………………………………………………………….

ใฝ่ดี : กลับก่อนแล้วครับลุง สวัสดีครับ