016

พลังขยะ…

หุ้นมักจะขึ้น…ก่อนความจริงจะปรากฎเสมอ…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ www.schoolofstock.in.th feature pic26
หุ้นขึ้นก่อนความจริงจะปรากฎ และจะตกลงหากความจริงเป็นเท็จ
และจะไม่ตก หากความจริง เป็นความจริง
อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
หนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าวเล่ม 2 บทที่ 45 หน้า 441