12751633_927439254004362_1784325393_o

LPH บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

ข่าวสารที่น่าสนใจ

LPH โปรยข่าวดี กำไรปีนี้โต 100%  จ่อซื้อหุ้น รพ.เพิ่ม  ….โรงพยาบาลลาดพร้าว  มั่นใจกำไรสุทธิปีนี้โต 100% ทำนิวไฮนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท วางเป้ารายได้ปีนี้พุ่ง 15% แย้มสัปดาห์นี้เล็งเซ็นต์แบประกันสังคมรับโควต้าผู้ประกันตนเพิ่มอีก 10,000 คน ซุ่มเจรจาเข้าไปซื้อหุ้นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงพยาบาลลาดพร้าว วันที่ก่อตั้งบริษัท 1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/10/2558

ราคา IPO (บาท)    5.00  ราคาพาร์ 0.50 บาท  ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 6.85 บาทต่อหุ้น (15/03/2559)

มี P/E 50.77 เท่า มี P/BV 3.25 เท่า

ลักษณะธุรกิจ

การประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจบริการด้านการแพทย์ ดำเนินการสถานพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) โดยใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลลาดพร้าว (2) ธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยด้านอาหาร ผลิตผลการเกษตรและยา ดำเนินการโดยบจก. ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย (3) ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพัฒนาธุรกิจ ดำเนินการโดยบจก. ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย เพื่อให้บริการการสนับสนุนงานทางด้านเวชสถิติ งานด้านกฎหมาย รวมถึงให้การสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและการพัฒนาธุรกิจ โดยให้บริการเฉพาะบริษัทและบริษัทย่อย

งบการเงินและสภาพคล่องทางการเงิน

งบ

จากงบการเงินปี 2558 มีกำไรสุทธิอยู่ประมาณ 100 ล้านบาทจากรายได้ 1,255.70 ล้านบาท  มี EPS 0.17 บาทต่อหุ้น หุ้นเป็นหุ้นโรงพยาบาลมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจการแพทย์ จัดว่าอยู่ในกลุ่มตลาด กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด  ต่อสู้กันด้วยการขยายสาขา สร้างโฆษณาและการสร้างจุดขายให้กับตัวเอง เช่น การสร้างศูนย์รักษามะเร็ง ศูนย์รักษาตา ศูนย์ความงาม เป็นต้น   คราวนี้เรามาลองวิเคราะห์ขั้นต้นกันก่อนดีกว่าน่ะครับ เป็นการเทียบระหว่างปี 2557 และปี 2558

  1. อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit Margin) > 20% ค่าที่ได้ 24.79 %
  2. อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin) > 10% ค่าที่ได้ 11.55 %
  3. อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) > 5% ค่าที่ได้ 8 %
  4. อัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) > 10% ค่าที่ได้  10.24 %
  5. การเติบโตของกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Growth) > 10 % ค่าที่ได้ 17.79 %
  6. การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Growth) > 10 % ค่าที่ได้ -5.55 %
  7. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) > 2 เท่า ค่าที่ได้ 4.14เท่า
  8. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) > 1 เท่า ค่าที่ได้ 4.04 เท่า

การประเมินความแข็งแกร่งของกิจการ

  1.  อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) < 1 เท่า  ค่าที่ได้ 0.18 เท่า
  2. ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) > 15 % ค่าที่ได้ 9.54 %

จาก 10 ข้อ ผ่านไปได้ 8 ข้อ ในมุมมองของผม 8 ข้อที่ผ่าน ถือเป็น 8 ข้อที่ ผ่านมาแบบเฉียดฉิวหลายๆ ข้อ แต่ยังถือว่าเป็นยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่างเช่น อัตราส่วนสภาพคล่องดีเอามากๆ ถึง 4.14 เท่า และยังมี D/E ที่ต่ำเอามากๆ 0.18 เท่า งานนี้หาก LPH ต้องการเงินกู้เพื่อขยายกิจการต่างๆ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ส่วนเรื่องอีก 2 ข้อ EPS ที่ลดลง และ ROE ที่มีเพียง 9.54% น่าจะมีผลมาจากการเพิ่มทุนของ LPH ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 23 ดังนี้

เพิ่มทุน

เพิ่มทุน2

โดยภาพรวม LPH ถือว่าเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดี โดยมีอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ ดังนี้

LPH Ratiooooo

บทสรุป คือ มุมมองที่มีต่อ LPH เป็นบวกจากผลการดำเนินงานที่มากขึ้น โดยมีการยกระดับศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 5 ด้านที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ คือ ตา กระดูก สมอง ทางเดินอาหาร และความงาม และที่คาดว่าจะรายได้จากศูนย์โรคตานั้นจะสามารถเติบโตได้มากกว่า 30%  และรายได้จากการเพิ่มขึ้นของประกันสังคมตามข่าวข้างต้นประมาณอีก 10,000 รายในปีนี้จากเดิมมีอยู่แล้ว 1.5 แสนราย ซึ่งจะทำให้รายได้ของ LPH นั้นเติบโตได้อีกเยอะ  โดยมีการจัดสร้างอาคารใหม่และจะเริ่มเปิดดำเนินการในปี 2017 จะเป็นอาคารที่รับผู้ป่วยประกันสังคมโดยเฉพาะ  และจากผลของการยกระดับศูนย์แพทย์เฉพาะทางซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในแง่ของรายได้และกำไรของ LPH ทำให้ LPH ต้องปรับเปลี่ยนแผนโดยจะขยายศูนย์แพทย์เฉพาะทางเพิ่มเติมอีก 4 ด้าน ได้แก่ หัวใจ เด็ก สูติ นรีเวช และทันตกรรม และจะเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยในอีก 30 เตียง ซึ่งจะช่วยรองรับการเติบโตในอนาคตได้มากขึ้น และจะสามารถรับผู้ป่วยประกันตนเพิ่มขึ้นได้อีก 5 หมื่นรายหลังจากสร้างอาคารใหม่แล้วเสร็จภายในปี 2017 นี้  ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับ

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm