SOS_006heroes_feature-02

หุ้นถูกหรือแพง… ดูง่ายๆ เพียงข้อเดียว ถ้าคุณรู้แล้วจะอึ้ง!!! (ตอนที่ 6)

หุ้นถูกดูอย่างไร

ถาม : กฎข้อที่ 3 ซื้อหุ้นถูก ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าหุ้นที่จะซื้อต้องทำกิจการผูกขาด และต้องราคาถูก มีด้วยหรือครับ หุ้นแบบนี้

ผมว่าจะไม่มีเอาซิครับ เพราะหุ้นที่ทำกิจการผูกขาด กำไรจะเกิดขึ้นและโตต่อเนื่องทุกปี ทำให้ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของหุ้นแบบนี้ แล้วราคาจะถูกได้อย่างไร หุ้นดีต้องราคาแพงซิครับ

ตอบ : การจะดูว่าหุ้นถูกหรือแพง ดูที่ราคาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูราคาเทียบกับมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value ; BV)

หุ้นดีต้องถูกนำมาเปรียบเทียบระหว่าง 2 ตัวขึ้นไป เข้าทำนองว่าคุณหยิบหุ้น 2 ตัว มาวิเคราะห์แล้วหา P/BV เอามาเปรียบเทียบกัน หุ้นตัวที่มี P/BV ต่ำกว่าอีกตัว จะเป็นหุ้นที่ราคาถูกกว่า

หุ้นดีทุกตัวที่ทำกิจการผูกขาด ราคา (Price ; P) จะสูงกว่า BV เสมอ ค่า P/BV ที่คำนวณออกมาจะเกิน 1 เสมอ ด้วยเหตุนี้การดูว่า P/BV เกิน 1 มาไม่มากนั่นแหละเรียกว่า ถูก แต่ถ้า P/BV เกิน 1 ไปมากๆ ขึ้นไปที่ 2 , 3 , 4 แบบนี้ถือว่าแพง

 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ

SOS_006heroes-02