HOW TO

หาเหตุเข้าตลาดหุ้น

ถ้าจะถามผมว่า เหตุการณ์อะไรที่เป็นความทรงจำ ที่ผมจะจำไม่ลืม ผมจะตอบว่า เหตุการณ์ที่ผมกับศึกษา และสาบานง่วนอยู่กับการเตรียม WH ให้มีคุณสมบัตินำเข้าตลาดหุ้นให้ได้

ศึกษาบอกผมว่า WH ต้องสร้างเรื่องว่าจะนำเงินเพิ่มทุนที่ขายหุ้นให้กับประชาชนไปลงทุนทำอะไรบ้าง ให้ผมช่วยเขียนรายละเอียดพร้อมทั้งแจกแจงการใช้เงินลงทุน และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ผมก็ถามไปว่า ใช่ข้อมูลที่เป็นกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุนใหม่ของ WH ใช่หรือเปล่า ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่า ใช่

ศึกษากำลังจะหามูลค่าหุ้นที่จะขายให้กับประชาชนด้วยวิธีการ Discounted Cash Flow ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกันกับที่ผมใช้ในการคำนวณมูลค่าความนิยมเมื่อ 2 ปีก่อน

หลังจากส่งข้อมูลไปให้ศึกษา ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ และบอกผมว่า ราคาหุ้นที่เหมาะสมของ WH น่าจะอยู่ที่ 25 บาท/หุ้น เมื่อเทียบกับราคา PAR ที่ 10 บาท มีส่วนล้ำมูลค่าหุ้น 15 บาท/หุ้น และศึกษายังบอกอีกว่า ราคาหุ้นที่ 25 บาท/หุ้น จะตัดทอนให้ลดลงเหลือ 2.50 บาท/หุ้น โดยลด PAR จาก 10 บาท ลงเหลือ 1 บาท เพื่อให้หุ้นมีปริมาณมากขึ้นในตลาด จะได้ซื้อขายกันได้สนั่นในวันแรกของการเทรด

การต่อรองราคาหุ้นจาก 2.50 บาท/หุ้น ถูกขยับขึ้นเป็น 3.0 บาท/หุ้น โดยผมบอกว่า ราคาที่ 3.0 บาท/หุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม เพราะผมก็ไม่ใช่หมูที่ศึกษาจะมาหลอกให้ขายหุ้นในราคาต่ำๆ เพื่อตัวเขาจะได้ทำงานง่าย สุดท้ายก็ตกลงราคากันที่ 3.0 บาท/หุ้น

กระบวนการนำ WH เข้าตลาดหุ้นได้เริ่มต้นขึ้น โดยศึกษากับทีมงานในฐานะที่ปรึกษาการเงินใน List ก.ล.ต. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ ก.ล.ต. กำหนด จนได้รับอนุญาตให้ขายหุ้นให้กับประชาชนได้

จำได้ว่า WH กระจายหุ้นจำนวน 60 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 3 บาท ได้เงินเข้ามาจำนวน 180 ล้านบาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของ WH เพิ่มเป็น 210 ล้านบาท และ WH เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI

 

หาเหตุเข้าตลาดหุ้น