SOS_029heroes feature-01

วิธีคัดเลือกหุ้นว่าจะเทิร์นอราวด์หรือไม่ ? ตอนที่ 1 : ค่า P/E และ E ดูได้ที่ไหน?

ถาม : ผมเปิดหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจดูหน้าเศรษฐกิจการเงินแล้วครับ ทุกวันจะมีรายงานสรุปการซื้อขายหุ้นและมีสถิติที่สำคัญๆ อย่างค่า P/E ให้ดูอีกด้วย ผมสังเกตเห็นว่า ค่า P/E เปลี่ยนแปลงทุกวัน เพราะราคาปิดทุกวันไม่เท่ากัน ส่วนค่า E ก็คือกำไรสุทธิต่อหุ้นย้อนหลัง 1 ปี

SOS_029heroes-01

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ