FB-คอลัมน์เบียร-01-01

งบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

เฮียทวี: พงศกรเคยโหลดงบการเงินมาอ่านหรือยังครับ

 

พงศกร: ยังเลยครับเฮีย

 

เฮียทวี: อย่างนี้ก่อนอื่นเลยพงศกรเข้าไปที่ www.set.or.th นะครับ แล้วใส่ชื่อหุ้นที่เราต้องการในกรอบสีแดง ในกรณีของเราคือ “solar”

 

 

 Untitled

พงศกร: ครับเฮีย

 

เฮียทวี: พอกดเข้าไปแล้วให้คลิกที่หัวข้อข่าว

Untitled 2

 

พงศกร: ครับ

 

เฮียทวี: ทีนี้ให้กดตรงที่เฮียตีกรอบไว้ให้ จะมี zip ไฟล์ ซึ่งข้างในมีอีก 3 ไฟล์ย่อยๆขึ้นมา ให้พงศกรกดเข้าไปในไฟล์ที่ 2 ซึ่งเป็นไฟล์ excel จะเห็นงบการเงินขึ้นมา

Untitled 3

 

พงศกร: อันนี้ถูกไหมครับเฮีย

Untitled 4

 

เฮียทวี: ถูกต้องครับ พงศกรจะเห็นว่าที่พงศกรดูอยู่เป็นงบแสดงฐานะทางการเงิน

 

พงศกร: ดูตรงไหนครับเฮีย

 

เฮียทวี: ดูตรงหัวข้อไง นี่ๆในกรอบที่แดง

Untitled 5

 

พงศกร: อ๋อ ครับเฮีย

 

เฮียทวี: งบการเงินของบริษัท มหาชน จะมีหลักๆทั้งหมด 4 งบ แต่ที่นักลงทุนใช้กันจริงๆมีอยู่ 3 งบครับ คือ

  • งบแสดงฐานะทางการเงิน
  • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  • งบกระแสเงินสด

 

พงศกร: อ๋อ ที่มันเรียงกันอยู่ตรงแท็บด้านล่างของ excel ที่เฮียเปิดให้ผมดูถูกไหมครับ

เฮียทวี: ถูกต้องครับ แต่วันนี้เดี๋ยวเราเรียนเรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินกันก่อนละกันครับ

 

พงศกร: เยี่ยมเลยครับ ผมเป็นคนสมาธิสั้น ขอวันละนิดจิตแจ่มใสครับเฮีย

 

เฮียทวี: โอเค งบแสดงฐานะทางการเงินนะ เป็นรายการที่แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง รายการต่างๆในงบแสดงฐานะทางการเงินจึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะทางการเงิน และโครงสร้างทางการเงินของกิจการ ซึ่งสามารถจำแนกหัวข้อได้เป็น 3 ส่วนหลักๆได้แก่ ส่วนทรัพย์สิน ส่วนหนี้สิน และส่วนทุน

 

พงศกร: อ๋อ คืองบแสดงฐานะทางการเงินจะแยกเป็น 3 ส่วนใหญ่ถูกไหมครับ

 

เฮียทวี: ถูกต้องครับ 3 ส่วนใหญ่

  • ทรัพย์สิน ซึ่งมีความหมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวต้องเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

 

พงศกร: ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต?

 

เฮียทวี: ใช่ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หมายถึงสามารถทำงานหรือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทได้นั่นเอง

 

พงศกร: อ๋อครับ

 

เฮียทวี: 2) ส่วนหนี้สิน หมายถึงภาระผูกพันของกิจการในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต โดยการชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการต้องสละทรัพยากรที่มีค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับบริษัทอื่นๆ

 

พงศกร: ครับ

 

เฮียทวี: 3) ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของเจ้าของ ซึ่งหมายถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว

 

พงศกร: ส่วนของเจ้าของนี่คือส่วนที่นักลงทุนชอบเรียกกันว่าทุนหรือเปล่าครับเฮีย

 

เฮียทวี: ใช้แล้วครับ

 

พงศกร: อ๋อ ไม่น่าที่เขาบอกว่า สินทรัพย์ ต้องเท่ากับ หนี้สินบวกทุนเสมอ มันเป็นเพราะส่วนทุนเป็นส่วนที่เหลือจากสินทรัพย์ลบด้วยหนี้นี่เอง

 

เฮียทวี: ถูกต้องครับ เฮียจะอธิบายให้เห็นภาพละกันครับ สมมติเดือนที่แล้วบริษัทไปซื้อรถ 1 คัน มูลค่า 1 ล้านบาท รถคันนี้ถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัทหรือไม่

 

พงศกร: เป็นครับ เพราะเป็นทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ เกิดจากการจ่ายเงินในอดีต และคาดว่าจะสามารถทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตครับ

 

เฮียทวี: ถูกต้อง ทีนี้ถ้าบริษัทลงทุนซื้อรถคันนี้ ห้าแสนบาท และกู้มาห้าแสนบาท อย่างนี้แปลว่า สินทรัพย์ซึ่งก็คือรถราคา 1 ล้าน ได้มาจากการก่อหนี้ 0.5 ล้าน บวกกับ ส่วนทุนอีก 0.5 ล้านบาท ถูกไหมครับ

 

พงศกร: ถูกครับ อ๋อเข้าใจแล้วครับเฮีย เป็นที่มาของสมการ สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนนั่นเอง

 

เฮียทวี: งบแสดงฐานะทางการเงินก็มีหลักการอยู่เพียงเท่านี้แหละครับ

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm