ชั่วโมง...เล่นหุ้น อ.ชาย

ระยะเวลาขายสินค้า (Inventory Day)

จุก : มาต่อจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกันในเรื่องของ Inventory Turnover กันน่ะ

ดำ : ได้เลย เพราะจุกยังค้างเรื่องของการคำนวณหา ระยะเวลาในการขายสินค้าอีกตัวหนึ่ง

จุก : ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย หรือ (Average Inventory Period) หรือที่เราคุ้นๆ หูกันง่ายๆ ว่า Inventory Day  เป็นการแสดงจำนวนที่กิจการเก็บหรือมีสินค้าคงเหลือเพื่อขาย ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงเหลือ และระยะเวลาถือครองสินค้า

ดำ : แล้วมีวิธีการคิดคำนวณอย่างไรละ

จุก : ต่อจากครั้งที่แล้วที่เราคำนวณหา Inventory Turnover กันได้ค่าที่ต้องการแล้ว  มีผลออกมาเป็นค่าตัวเลข  ซึ่งบอกถึงจำนวนครั้งที่มีการผลิตและขายสินค้าในช่วงระยะเวลานั้น  อัตราส่วนที่สูงแสดงถึงสินค้าถูกส่งถึงมือลูกค้าได้เร็วกว่า   ซึ่งหากอัตราส่วนนี้ลดลงแสดงว่าบริษัทอาจเผชิญกับปัญหาที่ส่งผลกับยอดขายและรายได้ในอนาคตของบริษัท  ดังนั้นเมื่อต้องการตัวเลขที่แสดงผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกในการบริหารสินค้า จึงแปลงอัตราส่วนดังกล่าวให้อยู่ในรูปของวัน  โดยการหาระยะเวลาในการจำหน่ายสินค้า  (Average Days to sell Inventory หรือ Inventory Days)  เพื่อให้ทราบว่า สินค้าดังกล่าวใช้ระยะเวลากี่วันในการจำหน่าย โดยคำนวณได้จากสูตร

12596509_10205672723965116_293154558_n

ดำ :  แบบนี้เราก็จะรู้ระยะเวลาในการจัดจำหน่ายสินค้าของเราได้แล้วสิ

จุก :  เราก็ต้องมีข้อควรพิจารณาความแตกต่างระหว่างปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้จำนวนวันในการขายสินค้าเฉลี่ยแตกต่างกันด้วย คือ

1.ระบบการจัดซื้อ

2. กระบวนการผลิต

3. กระบวนการขาย

จึงทำให้การพิจารณาเปรียบเทียบอัตราการหมุนของสินค้าและระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย ควรพิจารณาเปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม, คู่แข่ง และผลการดำเนินงานในปีก่อนหน้า จึงจะเหมาะสม

ดำ : เรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่ดูเหมือนจะง่าย แต่เรายังต้องทำความเข้าใจธรรมชาติของกิจการด้วย ถูกรึเปล่า

จุก : ใช่… และความสำคัญอีกประการหนึ่งของการบริหารสินค้า คือผลกระทบที่ส่งไปยังงบกระแสเงินสด  หรือปริมาณเงินสดของกิจการ อีกด้วย จำนวนสินค้าคงเหลือจึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ  เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ดำ : แบบนี้ก็ถือว่า การหาค่าเพื่อให้ได้คำตอบของอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ก็เป็นอีกอัตราส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าอัตราส่วนอื่นๆ เลย

จุก : ถูกต้อง เป็นอัตราส่วนที่เราจะต้องทำความเข้าใจมันให้ได้

ดำ : ไม่เคยคิดเลยว่าจำนวนสินค้าคงเหลือจะทำให้ภาพของธุรกิจเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้

จุก : ดำต้องเข้าใจก่อนว่าสินค้าคงเหลือในที่นี้หมายถึง วัตถุดิบคงเหลือหรือสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ คำว่าคงเหลือให้นึกถึงคำพวกนี้ที่ไปกองรออยู่ในโกดังหรือคลังสินค้า ทำไมจึงต้องมีวัตถุดิบคงเหลือหรือสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ที่ต้องมีเพราะในกระบวนการผลิตอาจมีอยู่อย่างต่อเนื่อง มีความต้องการใช้วัตถุดิบอยู่ตลอดเวลา แต่การสั่งซื้อต้องใช้เวลา ถ้าใช้จนหมดแล้วจึงค่อยสั่งวัตถุดิบ ผู้ขาย (Suppliers) อาจผลิตให้ไม่ทัน หรือเสียเวลาในการขนส่ง หรืออาจเป็นเพราะวัตถุดิบมีบางฤดูกาล เช่น  ผลไม้บางชนิดพอหมดฤดูกาลก็ไม่มี โรงงานผลไม้กระป๋องบางแห่งต้องสร้างห้องเย็นเพื่อเก็บผลไม้เหล่านี้ไว้ เป็นต้น ส่วนสินค้าสำเร็จรูปนั้น  เช่น  โรงงานผลิตของเด็กเล่น ต้องสั่งซื้อพลาสติกเข้ามา มีการลงทุนเกี่ยวกับแม่แบบในการพิมพ์ของเล่น มีการจ้างคนงานมาประจำในโรงงานการผลิตของเล่นทำกันตลอดปีเป็นงานประจำ ส่วนฝ่ายขายจะติดต่อห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรือผู้ซื้อในต่างประเทศเพื่อทำการขาย   ซึ่งในด้านการขายเกิดความผันผวนได้ง่าย บางช่วงลูกค้าก็ต้องการน้อย ก็ขายได้น้อย บางช่วงเป็นช่วงที่ลูกค้าต้องการมาก  เช่น ช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่ ผลิตแทบไม่ทัน ดังนั้นในแต่ละช่วงเวลาต้องมีการสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการขาย แต่จะมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับความต้องการในแต่ละช่วงของตลาดว่าเป็นอย่างไร

ดำ : เข้าใจแล้วละ ขอบคุณมาก

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm