30

ภาพที่เห็นไม่ใช่ความจริง

สิ่งที่เห็น…ข่าวที่รับรู้นั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไป…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ www.schoolofstock.in.th
feature pic40
คนจะเล่นหุ้นเก่งต้องไม่เชื่อภาพและข่าวที่ตาเห็น เพราะมีคนตั้งใจจะทำให้
รายย่อยมองภาพเหมือนกันทั้งหมด เมื่อมองภาพเหมือนกัน รายใหญ่
จะกำกับเวทีได้
อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
หนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าว เล่ม 3 บทที่ 87 หน้าที่ 883