17

พาผม…ไปส่งโรงพยาบาลที

ไม่อยากจะเชื่อมาก่อนหุ้นโรงพยาบาลจะมีดีกว่าที่เห็น…เรามองข้ามไปได้อย่างไร…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ www.schoolofstock.in.th
feature pic27
การรู้จัก RAM และเรียนรู้การพัฒนาของราคา RAM จนเป็นหลักพันในวันนี้
สามารถเอาไปเลียนแบบทำความเข้าใจ หุ้นโรงพยาบาลตัวอื่นๆ ได้ ว่าใน
อนาคต ราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ แบบ RAM
อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
หนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าว เล่ม 1 บทที่ 31 หน้า 272