0015

ปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยน…

ธุรกิจเปลี่ยน…ปัจจัยเปลี่ยน…อะไรๆก็ๆไม่เหมือนเดิม…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ www.schoolofstock.in.th
feature pic25
หุ้นที่มีรายได้และ E โตขึ้นได้ในอนาคต เพราะเกิดโครงการลงทุนใหม่ที่
เป็นโครงการผูกขาด ราคาจะขึ้นต่อได้
อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
หนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าวเล่ม 2 บทที่ 74 หน้า 757