01

บริหารพอร์ตหุ้น…

ปัญหาในการขายหุ้นขาดทุนกำไรจะหมดไป…ถ้ารู้จักบริหารพอร์ต ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ www.schoolofstock.in.th
feature pic13
คนลงทุนจึงต้องบริหารจัดการพอร์ตหุ้น ว่าเมื่อมันขึ้นให้ทยอยขาย ห้ามขายทั้ง
หมด การทยอยขาย แล้วคำนวณทุนที่ได้กลับคืนมาจนเหลือหุ้นที่ยังไม่ขาย และที่
เหลือนั้น ถือเป็นหุ้นที่ได้มาฟรี สามารถจะปล่อยทิ้งระยะกลางถึงยาวได้
อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
หนังสือเล่นหุ้นภาคสนาม บทที่ 47 หน้า 267