ควาจริงไม่ลับ

บริหารธุรกิจอย่างไรไม่ให้เจ๊ง บทที่ 16 พายุระลอกใหม่ (หนังสือ เฉพาะคนอยากทำธุรกิจ เล่ม 1)

หลังการโอนหุ้นของทนงมาเป็นของผมผ่านไปได้ 7 เดือน ทนงก็ให้ทนายความคนหนึ่งติดต่อเข้ามาถามว่า ผมจะจ่ายเงินค่าหุ้นให้กับมันเท่าไร ยังไงให้ผมเสนอราคาแล้วแจ้งกลับไปที่ทนาย

ผมบอกกับทนายไปว่า ไม่มีอะไรจะต้องจ่าย เพราะเมื่อ 3 ปีก่อน ทนงมันยกบริษัททั้งหมดให้ผม เพื่อแลกกับหนี้ของบริษัทที่มันไม่ได้ร่วมรับผิดชอบ

ไม่ใช่ คุณคิดแบบนั้นไม่ได้ หุ้นของทนงยังเป็นของทนงอยู่ ถามว่าคุณเอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายเงินกู้บัตรเครดิตธนาคาร ทนายพูดสวนออกมาเสียงแข็ง

ผมนิ่งอยู่พักนึง แล้วไม่พูดอะไรต่อ

หลังจากวางสายจากทนาย ผมก็อดไม่ได้ที่จะไม่โมโห และโกรธไอ้ทนงขึ้นมาทันที

คืนนั้นทั้งคืน ผมนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย คิดแต่ว่า เมื่อทุกอย่างลงตัวดูเหมือนผมจะเริ่มสบายขึ้น ไอ้ห่าทนงก็เดินเข้ามาในชีวิตผมอีกครั้ง มันจะมาเอาเงินค่าหุ้นที่ในอดีตมันเคยบอกว่ายกหุ้นให้ผมหมดแล้ว

ยิ่งคิดผมก็ยิ่งเคียดแค้น ผมแค้นไปถึงว่าทนงมันไม่ควรมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไป ว่าแล้วผมก็ตัดสินใจแข็งข้อกับทนาย และยังไงในใจก็ตะโกนบอกว่า เป็นยังไงเป็นกัน

วันรุ่งขึ้น ทนายคนเดิมโทรศัพท์เข้ามาอีก

สวัสดีครับ ตกลงจะจ่ายเงินซื้อเท่าไรดีครับ

เนื่องด้วยผมไม่ได้นอนทั้งคืน ประกอบกับความเคียดแค้นที่คุกรุ่นและกำลังเดือดปุดๆ อยู่ในใจ ผมจึงตะโกนไปตามสายโทรศัพท์ว่า

พ่อมึง บาทนึงกูก็ไม่จ่าย มึงไปบอกไอ้เหี้ยทนง ว่าให้มันมาคุยกับกูสองต่อสอง ถ้ามันเป็นลูกผู้ชายจริง

ทนายได้ยินคำพูดของผมก็พูดกลับมาว่า

ระวังปากของคุณหน่อย

ยังไม่ทันที่ผมจะฟังจบ ผมก็กระแทกหูโทรศัพท์ เลิกคุยกับมันทันที

อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ผมได้รับโนตีสจากทนายของทนง ข้อความในโนตีสเขียนในทำนองว่า

ผมแอบยักยอกทรัพย์สินเป็นหุ้นของทนง จำนวน 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 490,000 บาท ออกไปเป็นทรัพย์สินของตน มีหลักฐานเป็นทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ผมจะต้องโทษคดีอาญา มาตรา 352

มาตรา ๓๕๒ ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง

ผมอ่านดูแล้วกลับรู้สึกเฉยๆ เพราะเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นกับผมแล้ว ตอนที่เฮียบึกยื่นโนตีสมาขู่ผม วันนั้นผมจำได้ว่า ผมกลัวและตกใจสุดขีด แต่มารอบนี้ ผมบอกกับตัวเองว่า ถ้าจะต้องติดคุกก็ยอม ขอให้ผมกระโดดถีบมันอีกซักครั้งเถอะ

ทันทีที่อ่านโนตีสเสร็จ ผมก็โทรศัพท์ไปถามทนายที่รู้จักว่า ถ้าผมจะจ้างพี่ช่วยเป็นทนายสู้คดียักยอกทรัพย์ให้กับผม พี่จะว่า อย่างไร

ทนายตอบกลับมาว่ายินดี และบอกให้ผมไม่ต้องวิตกกังวล เพราะคดีนี้เป็นคดีที่ยอมความกันได้ ตามมาตรา 356

มาตรา ๓๕๖ ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้

การต่อสู้คดีให้สู้ที่ว่า ไอ้ทนงมันรู้ว่ามีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากมันมาเป็นผมแล้วเกินกว่า 3 เดือน และมันเพิ่งมาฟ้องเอาตอนนี้ คดีเป็นอันหมดอายุความตามมาตรา 96

มาตรา ๙๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๕ ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันขาดอายุ ความ

มาตรา ๙๕ ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ

(๑)  ยี่สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกยี่สิบปี

(๒) สิบห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี

(๓) สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษ จำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี

(๔) ห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษ จำคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี

(๕) หนึ่งปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมา หรือต้องระวางโทษอย่างอื่น

ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินกำหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน

ไม่เป็นไร พี่จัดการให้ผมด้วย ขอให้พี่เต็มที่ก็แล้วกัน

หลังจากวางสายโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อย ผมก็มานั่งนึกถึงความผิดพลาดของผมที่ไม่ยอมโอนหุ้นให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยหากจะโอนหุ้นให้ถูกจะต้องกระทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด จะไปทำกันโดยพลการ โดยที่ไม่ได้มีหนังสือโอนหุ้นตามมาตรา 1129 ไม่ได้

มาตรา ๑๑๒๙ อันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแต่เมื่อเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น ซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นนั้น ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน มีพยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือนั้นๆ ด้วยแล้ว ท่านว่าเป็นโมฆะ อนึ่งตราสารอันนั้นต้องแถลงเลขหมายของหุ้นซึ่งโอนกันนั้นด้วย

การโอนเช่นนี้จะนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้จดแจ้งการโอนทั้งชื่อและสำนักของผู้รับโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น

ในใจได้แต่บอกกับตัวเองว่า กูพลาดอีกครั้งแล้ว แต่แม้จะพลาดอย่างไร ผมก็บอกกับตัวเองว่า ผมไม่กลัวมัน ผมจะทำสิ่งๆ หนึ่งที่ไอ้ห่าทนงมันจะต้องจดจำไปจนวันตาย

54พายุระลอกใหม่