ควาจริงไม่ลับ

บริหารธุรกิจอย่างไรไม่ให้เจ๊ง บทที่ 13 คดีความเกิดขึ้นแล้ว (หนังสือ เฉพาะคนอยากทำธุรกิจ เล่ม 1)

เวลาเดินทางของมันไปอย่างช้าๆ ในขณะที่บริษัทก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะดีวันดีคืน เงินที่ได้มาจากการทำธุรกิจเหลือพอจ่ายคืนหนี้บัตรเครดิตแบบเฉียดฉิว ซึ่งบางเดือนก็จ่ายไม่ได้

ผ่านพ้นปีที่ 3 ไปอย่างทุลักทุเล และย่างเข้าสู่ปีที่ 4 เฮียบึกเริ่มทวงถามถึงเงินปันผลที่แกจะต้องได้รับปีละสองแสนบาท ซึ่งผมก็ได้แต่อ้ำอึ้ง ขอผัดผ่อนกับแกเรื่อยมา จนวันหนึ่งต่อมโกรธของแกก็แตกกระจุย แกบอกจะขอถอนหุ้น ซึ่งผมก็ทำใจดีสู้เสือ บอกแกไปว่า เมื่อเฮียลงทุนมาแล้ว เฮียจะขอถอนหุ้นเป็นเรื่องที่บริษัทถูกบังคับให้ต้องซื้อหุ้นคืนจากเฮียน่ะ มันไม่ได้ กฎหมายเขาห้ามเอาไว้ตามมาตรา 1143

มาตรา 1143 ห้ามมิให้บริษัทจำกัดเป็นเจ้าของถือหุ้นของตนเอง หรือรับจำนำหุ้นของตนเอง

แล้วเฮียจะทำอย่างไร ก็ในเมื่อลงทุนไปแล้วไม่ได้ดอกเบี้ยอย่างกะที่ตกลงกันไว้

เฮียบึกพูดด้วยน้ำเสียงขึงขัง เอาจริงเอาจัง

ผมก็ตอบไปว่า เฮียอดใจรอหน่อย ตอนนี้ผมพยายามจะหาให้เฮียอยู่

ในยามที่คนดวงตก อย่าว่าแต่จะหาเงินสองแสนมาจ่ายเงินปันผลให้เฮียบึกเลย แค่ 2,000 บาท บางครั้งยังหาไม่ได้

ผมกล้ำกลืนฝืนทนทำงานต่อไป โดยที่หัวใจของผมเริ่มจะด้านชา เพราะผมไม่สามารถจะรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเองได้อีกต่อไป ผมบอกเฮียบึกว่า จะจ่ายเงินปันผลให้กับเฮียบึกมาตั้งแต่ต้นปีที่ 4 จนล่วงเลยมาใกล้จะสิ้นปีที่ 4 ผมยังไม่ได้จ่าย

และวันหนึ่งก่อนเทศกาลปีใหม่ ผมก็ได้รับโนตีสจากทนาย อ่านได้ใจความว่า

ผมในฐานะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการปลอมรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองงบการเงินโดยไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ แล้วนำงบการเงินนำส่งให้กระทรวงพาณิชย์และสรรพากร ผมต้องโทษคดีอาญาในข้อหาปลอมเอกสารตามมาตรา 264, 267, และ 268

มาตรา 264 ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

มาตรา 267 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับให้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 268 ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเอง ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ หัวใจของผมเต้นระรัว มือไม้สั่นไปหมด ผมไม่เคยคิดเลยว่า การเป็นเจ้าของธุรกิจที่บริหารจัดการบริษัทไม่ได้เป็นไปตามกติกาที่กฎหมายกำหนดจะต้องได้รับโทษรุนแรงถึงเพียงนี้ นาทีนั้นผมแทบล้มทั้งยืน

ผมสูดลมหายใจเข้าลึกๆ เพื่อรวบรวมความกล้าที่จะอ่านโนตีสต่อไปให้จบ ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วไม่อยากจะอ่านมันเลย

นอกจากนี้ท่านยังกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา 46

มาตรา 46 ผู้ใดโฆษณาโดยอ้างถึงบุคคลตำแหน่งหน้าที่ บัญชี รายงาน หรือกิจการอันเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด อันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความอันเป็นสาระสำคัญ เพื่อ

(1)  ลวงผู้มีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้ขาดประโยชน์อันควรได้จากห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทนั้นหรือ

(2)  จูงใจบุคคลให้เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ให้มอบหมายหรือให้ส่งทรัพย์สินให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น หรือให้เข้าเป็นผู้ค้ำประกันหรือให้ให้ทรัพย์สินเป็นประกันห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น

“ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดและต้องการประนีประนอมให้ติดต่อ ทนายซื่อตรง บรรเจิด

เมื่ออ่านจบหัวใจของผมก็แตกกระจาย ผมตั้งสติไม่ได้ ว่าผมจะต้องทำอะไรก่อนหลัง จะแก้มรสุมร้ายลูกนี้อย่างไร ผมรู้แก่ใจดีว่า ที่เกิดปัญหานี้ขึ้น เป็นเพราะเฮียบึกไม่ได้เงินปันผลตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ เฮียบึกกำลังเอาคุกตารางมากดดันให้ผมหาเงิน 1.0 ล้านบาทมาคืนแกให้ได้

ผมไม่รู้จะหาเงินจำนวนนี้ได้อย่างไร มันไม่ใช่น้อยๆ เลย

52คดีความเกิดขึ้นแล้ว2