เฟ้นหุ้น Final

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) — BWG

นักลงทุน: อาจารย์ครับ ผมพยามหาข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของ BWG ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงวัสดุอุตสาหกรรมเหลือใช้ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่พบข้อมูลอะไรเลยครับอาจารย์

 

อาจารย์: ไม่พบอะไรเลยก็ไม่เป็นไร เพราะหนังสือพิมพ์ที่เราดูเกี่ยวกับ BWG เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว อาจารย์ก็เห็นข้อมูลสำคัญแล้ว

 

นักลงทุน: มีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ด้วยหรือครับอาจารย์ ผมพยามอ่านตั้งหลายรอบแล้ว ไม่เห็นข้อมูลอะไร

 

อาจารย์: อ่านดูดีๆ

Untitled

นักลงทุน: อ่านดีแล้วครับอาจารย์ ไม่มีอะไรบ่งบอกถึงกำไรที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงวัสดุอุตสาหกรรมเหลือใช้เลยครับ

 

อาจารย์: ก็จริงอยู่ว่าเขาไม่ได้กล่าวถึงกำไร แต่ท่านเห็นมูลค่าโครงการไหมครับ

 

นักลงทุน: เห็นครับ 1,150 ล้านบาท

 

อาจารย์: โดยปกติแล้วบริษัทพวกนี้จะไม่ลงทุนในโครงการที่มีระยะเวลาการคืนทุนหรือ payback period มากกว่า 10 ปี แต่ payback period ที่เราพูดถึงนี้เรากำลังพูดถึงในเกณฑ์ของเงินสดนะครับ เราจึงนำมาคิดเป็นกำไรไม่ได้

 

นักลงทุน: ยังไงนะครับอาจารย์ ผมเริ่มงงละ

 

อาจารย์: อย่างบริษัทลงทุนไป 1,150 ล้านบาท ถ้าโครงการมี payback period อยู่ที่ 10 ปี เท่ากับบริษัทจะต้องมีกระแสเงินสดรับเข้าสุทธิ 115 ล้านบาทต่อปี แต่ 115 ล้านบาทนี้ยังไม่ได้รวมถึงค่าเสื่อม อะไรพวกนั้นหนะครับ

 

นักลงทุน: อ๋อ payback period ใช้เกณฑ์กระแสเงินสด ซึ่งเราสามารถหาดูตัวเลขพวกนี้ได้จาก งบกระแสเงินสด แล้วอย่างนี้ถ้าเราอยากรู้กำไรสุทธิของบริษัทหละครับ เราจะหาได้อย่างไร

 

อาจารย์: เกณฑ์คงค้างก็คือบริษัทใช้จ่ายอะไรถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้จ่ายเงินก็ถือให้เป็นค่าใช้จ่ายเลย และถ้าได้ให้บริการลูกค้าอะไรไป ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับเงินสดจากลูกค้าก็สามารถรับรู้เป็นรายได้ๆ เลย และนอกจากนั้นเกณฑ์คงค้างยังบังคับให้บริษัทหักค่าเสื่อมของเครื่องจักร รถยนต์ หรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้แล้วมีการเสื่อมไปเป็นค่าใช้จ่ายในทุกๆ ปีอีกด้วยถูกไหมครับ

 

นักลงทุน: ถูกต้องครับอาจารย์

 

อาจารย์: ทีนี้เราสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรับสุทธิจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงวัสดุอุตสาหกรรมเหลือใช้นี้ได้ 115 ล้านบาทต่อปีถูกไหมครับ

 

นักลงทุน: ถูกครับ

 

อาจารย์: ถ้าเราสมมติว่าค่าเสื่อมมีมูลค่าประมาณ 50% ของกระแสเงินสดรับสุทธิ เราก็จะได้ค่าเสื่อมต่อปีที่ (115 x 50%) = 57.5 ล้านบาท

 

นักลงทุน: อ๋อ ถ้าเราคำนวณคร่าวๆ เอากระแสเงินสดรับสุทธิมาลบออกด้วยค่าเสื่อมเราก็จะได้อัตรากำไรสุทธิที่จะได้รับจากโรงงานนี้ถูกไหมครับอาจารย์

 

อาจารย์: ถูกต้องครับ อัตรากำไรสุทธิจากโรงไฟฟ้านี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ (115-57.5) = 57.5 ล้านบาท

 

นักลงทุน: หรือกำไรต่อหุ้นที่จะเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้านี้ในอนาคตจะเท่ากับ 57.5 ล้านบาท/3,198.89 ล้านหุ้น = 0.01797 บาทต่อหุ้น

 

อาจารย์: ท่านเอาตัวเลข 3,198.89 ล้านหุ้นมาจากไหนครับ

 

นักลงทุน: www.set.or.th ตามที่อาจารย์สอนไปคราวก่อนเลยครับ

Untitled 1

อาจารย์: เยี่ยมๆ แล้วบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลอยู่ที่ 50% ถูกไหมครับ

 

นักลงทุน: ถูกต้องเลยครับ อย่างนี้เท่ากับเราจะได้เงินปันผลเพิ่มขึ้นจากการเปิดดำเนินงานของโรงไฟฟ้านี้ (0.01797 บาท/หุ้น x 50%) = 0.008985 บาทต่อหุ้น

 

อาจารย์: อาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกัน BWG จ่ายเงินปันผลอยู่กี่บาทต่อหุ้นนะครับ

 

นักลงทุน: เราคุยกันอาทิตย์ที่แล้ว หลังแตกพาร์ BWG ปันผลอยู่ที่ 0.04 บาท/หุ้น ครับอาจารย์

 

อาจารย์: หวานหมูหละทีนี้ 0.04+0.008985 = 0.048985 บาทต่อหุ้น เอาตัวเลขนี้ไปหาหลักขี้หมาได้เลยครับ

 

นักลงทุน: จับหลักขี้หมา ปันผล = 0.048985 บาทต่อหุ้น หารด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3% คำตอบที่ได้เท่ากับ 1.63 บาทต่อหุ้น

 

อาจารย์: อาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันราคาหุ้นอยู่ที่ 1.62 บาทต่อหุ้น

Untitled 2

 

นักลงทุน: อย่างนี้ก็เท่ากับผมติดดอยแล้วหละสิครับอาจารย์ แง้ๆ 20% ที่ผมขาดทุนไป

 

อาจารย์: ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครับ

ราคาหุ้นได้รับรู้ผลประกอบการของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงวัสดุอุตสาหกรรมเหลือใช้นี้แล้ว ถ้าคิดว่าจะถือต่อก็ต้องเข้าไปศึกษาต่อครับ ว่า BWG มีสัมปทานเก็บกากอุตสาหกรรมในพื้นที่อื่นที่ยังไม่ได้สร้างโรงไฟฟ้าอีกหรือไม่ ถ้ามีสัมปทานอยู่ก็มีลุ้นที่บริษัทจะไปทำโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงวัสดุอุตสาหกรรมเหลือใช้แบบนี้อีก ทำให้รายได้สามารถเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อีก และราคาหุ้นยังวิ่งได้อีกครับ

 

นักลงทุน: โอ้ เยี่ยมเลยครับ ภาวนาขอให้มีๆ

 

ด้วยรัก

พงศกร บุญวรเมธี