SOS_033heroes feature-01

บทสรุป หุ้นเทิร์นอราวด์

ซึ่งราคาสูงสุดนั้นสำหรับเรา ที่รู้ล่วงหน้าว่าหุ้นจะเทิร์นอราวด์ จะเป็นระดับราคาที่เราจะขายทิ้งทำกำไร ซึ่งจะทำให้เรากำไรเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์
ถาม : แบบนี้ผมต้องเป็นคนที่ติดตามข่าวตลอดเวลา และเมื่อราคายางเริ่มขยับ กลายเป็นขาขึ้นเมื่อไร ผมจะไม่ลืมลงทุนหุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา

SOS_033heroes-01

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ