ชั่วโมง...เล่นหุ้น อ.ชาย

ทำความรู้จักส่วนประกอบของงบการเงิน

จุก : ก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องใครได้ประโยชน์จากงบการเงินใช่มั้ย ?

ดำ : ใช่ .. ผู้ที่ได้ประโยชน์จากงบการเงินก็คือ นักลงทุน เจ้าของกิจการ หรือผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ลูกจ้าง ลูกค้า รวมไปถึงรัฐบาลด้วย

จุก : ความจำดีมากเลยดำ งั้นวันนี้เรามาดูเรื่องส่วนประกอบของงบการเงินกันบ้างน่ะ

ดำ : เยี่ยมไปเลย

จุก : เริ่มกันเลยน่ะ  ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาในส่วนต่างๆ ของงบการเงินเราจะต้องรู้ส่วนประกอบของงบการเงินกันก่อน ซึ่งส่วนประกอบงบการเงินของกิจการก็จะประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือ

1.  งบแสดงฐานะทางการเงิน (statement of Financial Position) หรือ ที่เราคุ้นหูกันว่า งบดุล คือ งบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ ณ  วันใดวันหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่ากิจการมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร มีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ส่วนของผู้ถือหุ้น) อยู่เท่าไหร่   สรุปคือ บอกให้ทราบถึงสถานะของกิจการ  สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน  หน้าตาก็ประมาณนี้ อันนี้ยกตัวอย่างของ AOT มาให้ดูคร่าวๆ ละกัน ถ้าจะดูแบบเต็มก็ต้อง เข้าไปดาวน์โหลดที่ www.set.or.th

CCI13082558ฐานะ

 

2.  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Profit and Loss Statement) หรือ งบกำไรขาดทุน นั่นเอง งบกำไรขาดทุนก็จะแสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีรายได้เท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ สำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น  งวด 3 เดือน หรือ งวด1 ปี สรุปคือ บอกให้ทราบผลการดำเนินงาน  รายได้ – ค่าใช้จ่าย = กำไร (ขาดทุน)

CCI13082558_0001กำไรขาดทุน

 

3.  งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) มันก็คือ งบการเงินที่แสดงถึงการได้มาและการใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยจะประกอบไปด้วย กิจกรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ กิจกรรมจัดหาเงิน  สรุปคือ บอกถึงเงินสดที่หมุนเวียนจากกิจกรรมการดำเนินงาน, ลงทุน, และการจัดหา

CCI13082558_0002กระแสเงินสด

 

4.  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ (Statement of changes Equity) หมายถึง งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เปลี่ยงแปลง

5.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statement) คือ รายงานที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เกณฑ์การจัดทำงบการเงินและนโยบายการบัญชีและข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน หน้าตาก็แบบนี้

หมายเหตุ

 

 

ครบทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว เป็นไงบ้างดำ พอจะจำได้มั้ย

ดำ : ก็พอจะจำได้อ่ะ เดี๋ยวเราจะไปอ่านทบทวนที่เราโน๊ตไว้อีกรอบ อีกสองรอบ เอ๊ะ …อีกหลายๆ รอบก็แล้วกัน จะได้จำได้แม่นขึ้น  ว่าแต่มีเพียงแค่ 5 องค์ประกอบนี้เท่านั้นใช่มั้ยในการหยิบจับงบการเงินไปใช้

จุก : อ่อเดี๋ยว…เราลืมบอกไปว่า เมื่อเรานำงบการเงินไปใช้ยังมีอีกหนึ่งส่วนของงบที่เราจะต้องดูด้วย นั่นก็คือ  รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี

ดำ : เราดูรายงานความเห็นของผู้สอบไปทำมั้ยเหรอ

จุก : ก็เพื่อเราจะได้รู้ว่า ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินหรือไม่ ซึ่งมันจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินด้วย

ดำ : อ่อ ..เข้าใจแล้วละ ขอบคุณมากน่ะจุก