Head ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น

บัญชีคืออะไร

เรียน นักเรียนทุกท่าน

 

เนื่องจากยังมีนักเรียน inbox ชื่อหุ้นที่ต้องการให้ผมนำมาใช้เป็น case study ในการเจาะงบอย่างต่อเนื่อง ผมขอเปิดรับรายชื่อหุ้นที่นักเรียนต้องการให้ผมนำมาใช้ในการเรียนการสอนต่อ ไปจนถึงตอนที่ 4 ของคอลัมน์ลายแทงขุมทรัพย์หุ้นVersion 2

ในระหว่าง นี้เนื่องจากมีนักเรียนบางท่านอยากให้ผมเน้นการวิเคราะห์หุ้นเพิ่มมากขึ้น ผมจึงอยากพูดคุยกันก่อนว่าอะไรคือบัญชี แนวคิดของบัญชีเป็นอย่างไร เมื่อทำบัญชีแล้วเกิดงบการเงินๆนั้นมีประโยชน์อย่างไร ทำไมเราถึงต้องอ่านงบการเงิน งบการเงินมีข้อจำกัดอย่างไร และมีใครบ้างที่ใช้งบการเงิน เพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของการทำบัญชีเพื่อออกงบการ เงินซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด 5 ตอนครับ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ด้วยความเคารพ

พงศกร บุญวรเมธี

 

 

ลายแทงขุมทรัพย์หุ้น v.2

ตอน: บัญชีคืออะไร

 

พงศกร: สวัสดีครับเฮีย ผมสงสัยจริงๆเลยครับเฮียว่าการจะเล่นหุ้นให้เก่งทำไมเราถึงต้องเข้าใจบัญชี เข้าใจงบการเงินหรือครับเฮีย

 

เฮียทวี: ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่างบการเงินที่เราใช้วิเคราะห์หุ้น เป็นผลงานที่เกิดจากการบันทึกบัญชี แล้วเอารายการต่างๆไปแยกหมวดหมู่แล้วจัดเรียงเป็นงบการเงิน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลจากงบการเงินสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ขึ้น

 

พงศกร: อย่างนี้แล้วอะไรคือบัญชีหรือครับเฮีย

 

เฮียทวี: บัญชีเป็นศิลปะ

 

พงศกร: ห่ะ บัญชีคือศิลปะด้วยหรือครับเฮีย มันต้องเป็นศิลปะที่น่าเบื่อมากๆเลยนะครับเฮีย

 

เฮียทวี: คนที่อ่านมันไม่รู้เรื่องชอบบอกว่าบัญชีน่าเบื่อ แต่ถ้าอ่านงบการเงินเป็นแล้วหละก็ จะบอกว่ามันเป็นลายแทงขุมทรัพย์ให้เราในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ บริษัทที่เราสนใจลงทุนกันเลยทีเดียวครับ

 

บัญชีเป็นศิลปะ ของการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินของบริษัทนั้นๆไว้ใน รูปของเงินตรา โดยมีการจัดหมวดหมู่หรือจำแนกประเภทของรายการไว้ต่างประเภทของรายการหรือ เหตุการณ์

 

ดังนั้นบัญชีจึงเป็นกระบวนการระบุ วัดค่า บันทึก และติดต่อสื่อสารเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับบริษัทให้ผู้ใช้งบได้รับรู้

 

พงศกร: กว่าจะมาเป็นงบการเงินที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ นักบัญชีเขาต้องเอาไปผ่านกระบวนการทั้ง ระบุ วัดค่า บันทึก และติดต่อสื่อสารเลยหรือครับ

 

เฮียทวี: ถูกต้องครับ

 

อย่าง การระบุ นักบัญชีต้องทำการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในกิจการ ว่าเหตุการณ์ใดมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของกิจการของ เราบ้าง ยกตัวอย่างเช่นการที่บริษัทขายหุ้นให้แก่นักลงทุนรายใหม่เพื่อเอาเงินมาขยายกิจการ อันนี้จัดว่าเงินที่ได้นั้นเข้ามาสู่กิจการ จึงมีผลกระทบกับฐานะทางการเงินของกิจการ นักบัญชีก็ต้องทำการบันทึกรายการที่เกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดนักลงทุนรายใหม่ที่พึ่งเพิ่มทุนให้กับกิจการ เอาหุ้นส่วนที่เขาพึ่งได้มาไปขายให้แก่นักลงทุนรายอื่น รายการนี้ก็ไม่เกี่ยวกับบริษัท เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างนักลงทุนสองคน เพราะฉะนั้นจึงไม่กระทบกับฐานะทาการเงินของกิจการ และบริษัทไม่ต้องทำการบันทึกบัญชี

 

สำหรับการวัดค่าทาง บัญชีนั้น ทุกๆรายการต้องสามารถวัดค่าได้ในหน่วยเงินตรา ถ้าไม่สามารถวัดค่าได้ในหน่วยของเงินตรา นักบัญชีก็ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้

 

เมื่อ นักบัญชีสามารถระบุได้ว่ารายการเหล่านั้นมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ กิจการ และสามารถวัดค่าเป็นหน่วยเงินตราได้ ขั้นตอนต่อมาที่จะเกิดขึ้นก็คือ การบันทึกรายการต่างๆที่เกิดขึ้นไว้อย่างเป็นหมวดหมู่

 

เมื่อ ถึงเวลาที่นักบัญชีต้องการสื่อสารข้อมูลออกไป นักบัญชีก็จะเอารายการต่างๆที่ได้เก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ มาจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้อ่านอย่างสะดวกสบายและ เข้าใจได้ง่าย สำหรับงบการเงินที่บริษัท มหาชน ต้องจัดทำก็คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

พงศกร: กว่าจะออกมาเป็นงบการเงินให้เราได้ใช้วิเคราะห์หุ้นนี่ต้องผ่านหลายกระบวนการมากเลยนะครับเฮีย

 

เฮียทวี: ถูกต้องครับ ค่าใช้จ่ายในการจัดและตรวจสอบการเงินสำหรับบริษัท มหาชน อย่างต่ำๆก็ต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณหกหลักทีเดียว เพราะฉะนั้นเราถึงต้องหัดอ่าน หัดใช้มันให้คุ้ม เพราะงบการเงินนี้บอกสถานะทางการเงินของบริษัทได้เยอะเลยหละ

 

เดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันเรื่องแนวคิดและสมมติฐานที่เกี่ยวกับการทำบัญชี

 

พงศกร: ได้เลยครับเฮีย ขอบคุณมากครับ

 

ด้วยรัก

พงศกร บุญวรเมธี

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm