27

ชาวสวนกระแส…

คนเค้าซื้อ…เราจะขาย…คนจะขาย…แต่เราจะซื้อ…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ www.schoolofstock.in.th
feature pic38 ความสำเร็จของการเล่นหุ้น จึงอยู่ที่ว่า ต้องเล่นแบบ สวนกระแสของ
คนส่วนใหญ่ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะซื้อตอนหุ้นขึ้นและขายตอนหุ้นลง เพราะทน
รอต่อไปไม่ไหว ตัวเราเองจะต้อง ปฎิบัติการสวนทาง คือ หุ้นตกเราจะซื้อ
หุ้นขึ้นเราจะขาย กฏง่ายๆแต่ทำยากข้อนี้ หากท่องเอาไว้ในใจตลอด
เวลาจะช่วยให้เกิดผลสำเร็จจากการลงทุนในหุ้น
อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
หนังสือเล่นหุ้นภาคสนาม บทที่ 7 หน้า 32