21

จริง…หรือ…เท็จ

จริง…หรือ…เท็จ…เรื่องจริงหรือข่าวลวงข่าวหลอก…แยกไม่ออกจริงๆ… ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ www.schoolofstock.in.th
feature pic32
ข่าวเชื่อถือได้ต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์จนรู้สึก แล้วเกิดความเข้าใจ
กลายเป็นข่าวที่ถูกเราปรับปรุง จนจิตของเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไร ไม่ตกเป็น
เหยื่อของข่าว
อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์