ถามมาตอบไป

งบเฉพาะกิจการสำคัญ

สวัสดีค่ะ อาจารย์

เมื่อก่อนมักจะดูเพียงเเค่งบการเงินรวมเท่านั้น เเต่พอศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ พบว่างบเฉพาะกิจการมีความสำคัญไม่เเพ้กัน เเละก็เกิดความสงสัยในบางที่ค่ะ อย่างเช่น IEC (ตามรูปที่ 1, 2) งบการเงินรายได้ก็ดูดีขึ้นมาก เเต่งบเฉพาะกิจการกลับดูลดลง ซึ่งพอไปอ่านในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตามรูปที่ 1, 2) เพื่อจะดูว่ารายได้นั้นมาจากส่วนไหน เเต่เจอรายละเอียดเเต่แบบนี้

ScreenShot_20150818090400

ScreenShot_20150818130428

 

คำถามคือ เราจะทราบได้อย่างไรคะ ว่างบเฉพาะกิจการเเสดงการประกอบธุรกิจอะไร เเละงบการเงินเเสดงการประกอบธุรกิจอะไร เช่น IEC ทำโรงงานพลาสติก, ทำธุรกิจเดิม, ทำโรงไฟฟ้าขยะ และเข้าลงทุนอื่นๆ ตัวเลขรายได้ทีเราเห็นนั้นมาจากส่วนไหน จะทราบได้อย่างไรคะ

 

ขอบคุณค่ะ

ด้วยความเคารพ

ลูกศิษย์

 

เรียน ลูกศิษย์

 

1) ท่านสามารถหาข้อมูลได้จากหมายเหตุงบการเงิน ซึ่งจะอยู่ใน zip file เดียวกับที่ท่านdownload งบการเงินมาครับ ซึ่งในหมายเหตุงบการเงินจะมีการบอกว่าบริษัทไหนเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทเพื่อค้าเผื่อขายบ้างครับ

2) นอกจากหมายเหตุงบการเงิน ผมได้แนบรูปจากรายงานประจำปี (ตามรูปที่ 3) ซึ่งในนี้ให้ท่านสังเกตบริษัทย่อยๆ ที่ IEC ถือหุ้น 50-100% โดยปกติจะถือเป็นบริษัทย่อยครับ สำหรับ 20-50% จะถือเป็นบริษัทร่วมค้า และถ้าถือหุ้นต่ำกว่า 20% จะถือเป็นบริษัทเพื่อค้า เผื่อขายครับ

ScreenShot_20150818130641

บริษัทแต่ละประเภทก็จะบันทึกบัญชีแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น บริษัทย่อย บริษัทแม่จะต้องบันทึกตัวเลข 100% ของบริษัทย่อยแล้วเอาส่วนที่ไม่ใช่ของบริษัทแม่ออกในรายการส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมครับ ส่วนบริษัทที่บริษัทแม่ถือหุ้นระหว่าง 20-50% ก็จะบันทึกในงบเฉพาะกิจการที่ราคาทุน แต่บันทึกในงบรวมที่ ราคาทุน + ส่วนแบ่งกำไรที่รับมาจากบริษัทร่วมครับ

สรุป รายได้ รายได้จ่ายที่อยู่ที่งบเฉพาะกิจการก็คือรายได้ที่ได้จาก บริษัท The International Engineering ส่วนรายได้จากบริษัทที่ IEC ไปถือหุ้นอีกทีหนึ่งจะอยู่ในงบรวมครับ

 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ด้วยความเคารพ

พงศกร บุญวรเมธี

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ