ชั่วโมง...เล่นหุ้น อ.ชาย

ส่วนของเจ้าของ

จุก :  ต่อเลยน่ะจุก คราวก่อน เราคุยกันเรื่องของประเภทของหนี้สินไปแล้วใช่มั้ย

ดำ : ใช่แล้วจุก วันนี้เราจะต้องมาคุยกันต่อเรื่องอะไรดีละ

จุก : จำได้ใช่มั้ย  ว่าสินทรัพย์ เท่ากับ อะไรบวก อะไร

ดำ : สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุน

จุก : แล้วเราคุยกันไปกี่เรื่องแล้ว

ดำ : 2 เรื่อง คือ เรื่องของ สินทรัพย์ และ หนี้สิน

จุก : ฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เหลือ นั่นก็คือ ส่วนของเจ้าของ หรือ (Owner’s Equity) ซึ่งหมายถึง ส่วนของเจ้าของกิจการที่มีสิทธิหรือส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการภายหลังหักหนี้สินออกแล้ว หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า  “ สินทรัพย์สุทธิ ” นั่นเอง ซึ่งเราจะแยกเป็นประเภทให้ดำดูว่ามีอะไรบ้าง

E11

ดำ : อ่อ …แต่ละประเภทกิจการก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป

จุก : ใช่แล้วดำ …. และในส่วนของเจ้าของนี้ ก็จะประกอบไปด้วย

  1. ทุนเรือนหุ้น (Share Capital) ซึ่งหมายถึง  การนำเงินมาลงทุนของเจ้าของกิจการ
  2. กำไร (ขาดทุน) สะสม (Retained Earnings) หมายถึง กำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เป็นกำไรที่กิจการสะสมไว้ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการ

ดำ : ยังไม่ค่อยเข้าใจอะจุก ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้มั้ยครับ

จุก : งั้นเราเขียนแบบนี้ให้ดูเลยละกันน่ะ   (ส่วนของเจ้าของประเภทต่าง)

E1

ดำพอจะเข้าใจมั้ย

ดำ :  ก็พอเข้าใจน่ะ แต่เราสงสัยอยู่เรื่องหนึ่ง  ไอ่หุ้นสามัญ กับหุ้นบุริมสิทธิ มันต่างกันยังไงเหรอ

จุก : อ่อ..หุ้นบุริมสิทธิ หรือ (Preferred Stock)  มันก็คือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น มีสิทธิพิเศษคือ จะได้รับเงินปันผลก่อนผู้ที่ถือหุ้นสามัญ

ดำ : แบบนี้ก็ดีสิ เราก็ถือแต่หุ้น บุริมสิทธิ อย่างเดียวเลยสิ

จุก : แล้วรู้สึกยังว่า หุ้นบุริมสิทธิ นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในการบริหารจัดการงาน  และในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ  หุ้นบุริมสิทธิจะได้รับสิทธิในการชำระคืนเงินทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

ดำ : หมายความว่าเราถือหุ้น เพื่อรอปันผลอย่างเดียว ไม่สามารถมีสิทธิมีเสียงหรืออำนาจในการบริหารจัดการได้เลย?

จุก : ถูกต้อง ..แล้วมาต่อที่ หุ้นสามัญ หรือ (Common Stock)  ก็หมายถึง หุ้นที่มีสิทธิเจ้าของบริษัทในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ และก็มีสิทธิในการรับเงินปันผลได้ เมื่อบริษัทนั้นมีกำไร  และหากในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการไป ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับการชำระคืนเงินลงทุน หลังจากชำระหนี้ และจ่ายคืนให้กับหุ้นบุริมสิทธิ เรียบร้อยแล้ว

ดำ :  ขอบคุณมากน่ะ ครั้งหน้าค่อยมาคุยต่อน่ะ

จุก : รับทราบครับผม